Prof.dr. Hanneke van Laarhoven

Hanneke van Laarhoven nieuw lid raad van toezicht IKNL

Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, hoogleraar translationele medische oncologie bij Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam, treedt vanaf 15 juni toe tot de raad van toezicht van IKNL. Van Laarhoven neemt de taken van prof. dr. Liesbeth de Vries (UMCG) over, die in april dit jaar na twee zittingstermijnen afscheid nam. 

Van Laarhoven is afdelingshoofd medische oncologie en richt zich op gastro-intestinale oncologie. Ze promoveerde zowel in de medische wetenschappen als in de theologie. 

Thijs Merkx, voorzitter raad van bestuur IKNL: ‘Wij zijn verheugd een waardige opvolger voor het ‘spreekkamerperspectief’ te hebben.’ Valery Lemmens, bestuurder IKNL, vult aan: ‘ook kan Hanneke van Laarhoven ons scherp houden op het aangaan van uitdagingen in de oncologische zorg, op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).’ 

Gijs de Vries, voorzitter van de raad van toezicht: ‘IKNL vervult een belangrijke rol in de oncologische zorg. Thema’s als passende zorg en het Integraal Zorgakkoord vragen om data en duiding uit de NKR, gericht op preventie, zorg en nazorg. Het is dan een voorrecht om te mogen werken met iemand met kennis van zaken, die constructief kritisch te werk gaat. We kijken uit naar de komst van Hanneke van Laarhoven. Ook zijn we Liesbeth de Vries zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de raad van toezicht en IKNL de afgelopen jaren.’   

Hanneke van Laarhoven: ‘De afgelopen jaren heb ik al veel onderzoek mogen doen met IKNL op basis van gegevens uit de NKR. De meerwaarde die de NKR heeft voor vraagstukken van collega’s en patiënten is evident. Ik zie er dus graag op toe dat de data uit de NKR goed tot hun recht komen, in de spreekkamer, aan de bestuurstafel en in de samenleving.’

Foto: Prof. dr. Hanneke van Laarhoven (Marlou Pulles)

Medewerkers

Akke Albada

Akke Albada

bestuurssecretaris en hoofd bestuursbureau

lees verder
Gerelateerd nieuws

Weinig invloed covid-19 op de overleving van kankerpatiënten

echtpaar in ziekenhuis

Ook de afgelopen jaren zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten gestaag gestegen. De 5-jaarsoverleving steeg van 64% voor patiënten met een diagnose in 2010-2014 naar 67% voor patiënten met een diagnose in 2015-2019. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie van IKNL. Ook bij patienten die de diagnose tijdens de covid-19-jaren 2020-2021 kregen, lijkt de 2-jaarsoverleving licht toegenomen: 76%. Dit was 1% hoger dan van patiënten met een diagnose in 2015-2019 (75%).  

lees verder

Nieuwe methode om levensverwachting te bepalen

Fitte oudere man in park

In een studie van Erasmus MC en IKNL, uitgevoerd door Carolien Maas e.a., is een nieuwe methode toegepast om de levensverwachting te bepalen van mensen die kanker hebben (of hebben gehad) over een heel mensenleven. Op basis van soort kanker, leeftijd, geslacht, jaar van diagnose, en stadium bij eerste diagnose kan worden berekend hoe hoog de levensverwachting is van kankerpatiënten, in vergelijking met een vergelijkbare groep uit de algemene bevolking. Daaruit blijkt dat de levensverwachting van mensen met kanker over het geheel genomen is toegenomen sinds 1989, maar dit verschilt erg per kankersoort.

lees verder