website obk

Overzicht kankerstudies nu ook te zien op de website van het Oncologisch Netwerk Friesland

Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) en IKNL werken samen om lopende studies in Friesland te vermelden op onderzoekbijkanker.nl. Hier is het mogelijk met een filter een oncologienetwerk te selecteren zoals ONF en de lopende studies in dit netwerk in één overzicht weer te geven. Oncologisch Netwerk Friesland is het eerste netwerk dat een iFrame van onderzoekbijkanker.nl op de eigen website toont. 

De vier Friese ziekenhuizen hebben via het ONF de onderlinge samenwerking verbeterd en geïntensiveerd en zijn van mening dat iedere patiënt de mogelijkheid moet krijgen deel te nemen aan een studie. Hiervoor is een up-to-date studieoverzicht voor zowel zorgprofessionals als patiënten van belang. Met dit doel zijn ONF en IKNL in 2022 aan de slag gegaan om alle open studies in deze regio in kaart te brengen.

Friesland biedt top-oncologische zorg vanuit (inter)nationaal perspectief, is actief in onderzoek en innovatie en norm zetten als het gaat om kwaliteit en transparantie. Dit maakt dat de patiënt in Friesland kan rekenen op zorg volgens de laatste stand van zaken van de wetenschap, praktijk en ervaringsdeskundigheid, afgestemd op zijn/haar individuele behoeften. Transparante informatie over lopende studies in de Friese ziekenhuizen hoort hier bij. (ambitie ONF)

Samenwerking oncologienetwerken en IKNL

Nu het overzicht van lopende studies voor de Friese regio op onderzoekbijkanker.nl compleet is, was het de wens van ONF om de studies ook op de eigen website te tonen. Dit gebeurt met een iFrame. Een iFrame is een stukje code waarmee informatie vanaf een andere website kan worden getoond. Hierdoor is het beheer van deze informatie volledig in handen van IKNL. Het proces is als volgt: ONF geeft aan de redactie van onderzoekbijkanker.nl door welke nieuwe studies in de regio open gaan en de redactie zorgt ervoor dat deze vervolgens zichtbaar zijn op de website.

Wat is Onderzoekbijkanker.nl?

Op onderzoekbijkanker.nl is een overzicht te vinden van interventieonderzoek, studies naar kwaliteit van leven en observationele studies. De informatie uit onderzoekbijkanker.nl is via een API of iFrame beschikbaar voor externe partijen zoals oncologienetwerken, patiëntenorganisaties of wetenschappelijke verenigingen. Dit overzicht van studies is ook te vinden op kanker.nl/trials voor patiënten. IKNL onderhoudt deze studiedatabase. De vindbaarheid van informatie over lopende studies draagt bij aan een snellere inclusie.

Meer informatie

Heeft u interesse om ook een up-to-date studieoverzicht van onderzoekbijkanker.nl te tonen op uw eigen website met een iFrame? Neem dan contact op met Kim Hoeijmakers, producteigenaar Onderzoekbijkanker.nl

Uw eigen studie aanmelden

Bent u (arts-)onderzoeker en wilt u een studie aanmelden voor het studieoverzicht? Mail dan naar kankeronderzoek@iknl.nl of vul het aanmeldformulier in.

Medewerkers

Kim Hoeijmakers

Kim Hoeijmakers

adviseur patiëntencommunicatie 

lees verder
Gerelateerd nieuws

Met realworlddata sneller inzicht in mogelijke effectiviteit nieuw geneesmiddel bij maagkanker

Rob Verhoeven gaf een posterpresentatie over maagkanker op de ESMO 2023

De effectiviteit van een geneesmiddel wordt vastgesteld op basis van de resultaten van klinisch gerandomiseerd onderzoek. Op de ESMO liet onderzoeker dr. Rob Verhoeven (IKNL) zien dat met behulp van realworlddata al inzichten gegeven kunnen worden voor de gerandomiseerde trial is afgerond.

lees verder

Doelmatigheidsonderzoek sleutel tot een betere behandeling en beheersbare kosten

Tien conclusies over het symposium dure geneesmiddelen

Tien conclusies na het IKNL-symposium over dure geneesmiddelen

Op 3 oktober organiseerde IKNL een symposium over dure geneesmiddelen. De uitgaven voor geneesmiddelen voor de behandeling van kanker zijn in het afgelopen decennium met 10 miljard gestegen, maar niet iedere patiënt profiteert daarvan, zoals bleek uit cijfers die we op dezelfde dag presenteerden. Iedere patiënt verdient toegang tot een effectief geneesmiddel. Hoe moeten we omgaan met dure geneesmiddelen nu de zorg onder druk staat?

lees verder