Onderzoek naar reisbereidheid van mensen met kanker

Hoe lang zijn patiënten bereid te reizen voor medisch-oncologische zorg?

Het merendeel van de kankerpatiënten is bereid om tot een uur te reizen voor een medisch oncologische behandeling in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Oncologie (NVMO) onder 4337 kankerpatiënten in 65 ziekenhuizen. Een klein deel geeft aan reisproblemen te ervaren. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

“De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang in gesprekken over concentratie en spreiding van oncologische zorg”, zegt Machteld Wymenga van de NVMO. Deze gesprekken worden nu gevoerd in het kader van het Integraal Zorgakkoord dat in 2022 is afgesproken. Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. 
Het streven van het IZA is meer concentratie en spreiding in de oncologie. Voor een deel van de kankerpatiënten zal dit betekenen dat zij voor hun zorg langer zullen moeten gaan reizen.

Patiënten met een (bel)afspraak op de polikliniek Medische Oncologie werd op 13 en 14 maart 2023 gevraagd een vragenlijst in te vullen over reisbereidheid en eventuele reisproblemen. De medisch-oncologische zorg betreft vaak intensieve en langdurige behandeltrajecten met bijvoorbeeld chemotherapie. Voor hun huidige behandeling was 31% van de patiënten bereid maximaal 30 minuten enkele reis te reizen, 42% tussen de 30 en 60 minuten, en 20% was bereid om meer dan 60 minuten te reizen. Voor controlebezoeken was de reisbereidheid geringer. Naar een ziekenhuis met meer ervaring in hun type kanker was 15% bereid maximaal 30 minuten te reizen, 38% tussen de 30-60 minuten, en 44% meer dan 60 minuten. Ten tijde van het onderzoek reisde 72% van de patiënten minder dan 30 minuten voor hun controle of behandeling.

Belangrijke kenmerken van mensen zoals leeftijd, opleidingsniveau en gezondheidstoestand beïnvloedden de reisbereidheid. Patiënten jonger dan 40 jaar, hoger opgeleiden, patiënten met een beter fysiek functioneren en patiënten met een zeldzame vorm van kanker rapporteerden een grotere reisbereidheid. De reisbereidheid was het laagst onder patiënten van 75 jaar of ouder; van hen was 39% bereid meer dan 1 uur te reizen, versus 47% in de patiëntengroep tussen de 40 en 74 jaar. 
Ongeveer 70% van alle patiënten ervoer geen reisproblemen, terwijl 22,5% soms en 7,5% vaak tot altijd problemen ervoer. De genoemde reisproblemen waren onder andere zich een last voor anderen voelen (44%), te ziek of te moe zijn om te reizen (25%) en reiskosten (20%). Reisproblemen werden vooral ervaren door patiënten met bijkomende gezondheidsproblemen (co-morbiditeit) of een verminderd fysiek functioneren.

De uitvoering van IZA moet samengaan met het bieden van oplossingen voor deze reisproblemen om daarmee alle mensen met kanker gelijkwaardige toegang tot oncologische zorg te bieden, benadrukken de NVMO en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 
De NVMO deed het onderzoek in samenwerking met de NFK en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 
 

Medewerkers
Gerelateerd nieuws

Nieuwe publicatie onthult verband tussen inkomen en kankerdiagnoses

Kanker en sociaal-economische status Het is bekend dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar korter leven en 22 jaar eerder een minder goede gezondheid ervaren dan mensen met een hoog inkomen. Dit heeft ook betrekking op het risico op kanker. Vandaag publiceert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het eerste deel van een drieluik over sociaal-economische status (SES) en kanker, waarbij SES staat voor de maatschappelijke positie die iemand inneemt vaak gemeten naar inkomen of opleiding. In dit eerste deel wordt de relatie belicht tussen inkomen en kankerdiagnoses en tussen inkomen en het stadium van kanker bij diagnose. lees verder

128.000 nieuwe kankerpatiënten in 2023 – meer diagnoses in vroeg stadium

128.000 nieuwe kankerdiagnoses in 2023

In 2023 werd bij 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, 2.000 meer dan in 2022. De stijging ten opzichte van 2022 is volgens verwachting (zie ons Trendrapport kanker in 2032) op basis van de bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Op dit moment leven ruim 900.000 mensen met kanker in Nederland. In de nieuwe cijfers is ook gekeken naar het stadium van diagnose. Daaruit blijkt dat er grote variatie is bij de verschillende kankersoorten in welk stadium de diagnose wordt gesteld. 

lees verder