Ook matig alcoholgebruik verhoogt het risico op kanker

Harriet Rumgay, onderzoeker bij IARC, verdedigde op donderdag 10 november 2022 haar proefschrift: ’Measuring the Impact of Alcohol on the Global Burden of Cancer: International analysis of alcohol-related cancers‘ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor is prof. Valery Lemmens, IKNL en co-promotor is dr. Isabelle Soerjomataram, IARC. Uit haar onderzoek bijkt dat ook matig gebruik van alcohol het risico op kanker verhoogt. 

Het drinken van alcohol kan het risico op ten minste zeven verschillende soorten kanker verhogen, waaronder kanker van de mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever, darm en borst. Dit proefschrift biedt een kritische beoordeling van de impact van alcohol op de wereldwijde kankerlast door middel van beschrijvende analyses van aan alcohol gerelateerde kankers en de kankerlast die aan alcohol kan worden toegeschreven.

Aantal kankergevallen door alcohol

Als onderdeel van dit proefschrift heeft Rumgay ingeschat hoeveel gevallen van kanker in 2020 werden veroorzaakt door alcoholgebruik. Zij ontdekte dat meer dan 740.000 gevallen van kanker wereldwijd in 2020 te wijten waren aan alcoholgebruik. Het gaat dan niet alleen om mensen die veel alcohol drinken. Ook matig alcohol gebruik verhoogt het risico op kanker. Dit omvatte meer dan 100.000 gevallen veroorzaakt door het drinken van maximaal één of twee alcoholische dranken per dag.

Preventiebeleid

Rumgay onderzocht ook het effect van veranderingen in het alcoholbeleid op de kankerlast in Europa. Beleidsmaatregelen die de prijs van alcohol verhogen (accijns) zijn het meest effectief om de hoeveelheid alcohol die onder de bevolking wordt geconsumeerd te verminderen. Het verhogen van de accijns zal dus uiteindelijk het aantal nieuwe gevallen van kanker verminderen.

Referenties

Rumgay, H., Shield, K., Charvat, H., Ferrari, P., Sornpaisarn, B., Obot, I., Islami, F., Lemmens, V. E. P. P., Rehm, J., & Soerjomataram, I. (2021). Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study. The Lancet. Oncology, 22(8), 1071–1080. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00279-5

Rumgay, H., Ferlay, J., de Martel, C., Georges, D., Ibrahim, A. S., Zheng, R., Wei, W., Lemmens, V. E. P. P., & Soerjomataram, I. (2022). Global, regional and national burden of primary liver cancer by subtype. European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 161, 108–118. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2021.11.023

Rumgay, H., Arnold, M., Laversanne, M., Whiteman, D. C., Thrift, A. P., Wei, W., Lemmens, V. E. P. P., & Soerjomataram, I. (2021). International Trends in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma Incidence. The American journal of gastroenterology, 116(5), 1072–1076. https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001121