Kerncijfers darmkanker

Kerncijfers darmkanker: 12900 diagnoses in 2021

In 2021 kregen bijna 13.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Het aantal diagnoses is daarmee weer op het verwachte niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, die IKNL in het kader van darmkankermaand maart op een rij heeft gezet.

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Van alle mensen die een diagnose kanker krijgen heeft iets meer dan 10 procent darmkanker. Bij mannen is dit 10,8 procent. Darmkanker komt daar na prostaat, huid- en longkanker het vaakst voor. Bij vrouwen is dit 10,1 procent. Daar is darmkanker na borst-, huid- en longkanker de meest voorkomende kankersoort.

Incidentie: dalende trend

Tot een aantal jaar geleden steeg de incidentie van darmkanker. Vlak na de invoering van het bevolkingsonderzoek, nam het aantal diagnoses nog meer toe. Sinds 2015 neemt het aantal nieuwe darmkankerdiagnoses af en is een dalende trend te zien. In 2020 was de daling van het aantal darmkankerdiagnoses groter. De voornaamste oorzaak daarvan is het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek als gevolg van de coronapandemie. De darmkankerscreening is halverwege 2020 weer opgestart en het aantal diagnoses is inmiddels weer in lijn met de dalende trend die we zagen voor de coronapandemie. 

Darmkanker wordt iets vaker bij mannen gediagnosticeerd dan bij vrouwen (54 versus 46 procent). De meeste tumoren zijn gelokaliseerd in de dikke darm (73 procent), de rest in de endeldarm (27 procent). 50 procent van de mensen zijn op moment van diagnose 70 jaar of ouder. 

Overleving toegenomen

Helaas overlijden er jaarlijks nog steeds ruim 4500 mensen aan de gevolgen van darmkanker. De overleving is de afgelopen decennia echter wel toegenomen. Ten opzichte van 1991-2000 nam de vijfjaarsoverleving over de periode 2011-2019 van dikke darmkanker met 13 procent toe, en van endeldarmkanker met 14 procent.

Stadiumverdeling

Bij 22% van de patiënten bevindt dikke darmkanker zich bij diagnose al in het verst gevorderde stadium. De kanker is dan uitgezaaid naar andere organen. Voor endeldarmkanker is dit bij 18 procent van de patiënten zo (2019). In 2020 waren er verhoudingsgewijs iets meer stadium IV diagnoses. Binnen het bevolkingsonderzoek worden vooral tumoren in lagere stadia gevonden. Door het stopzetten van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker viel het aantal diagnoses in stadium I-III lager uit.

Gerelateerd nieuws

Onderzoek naar lokaal recidief dikkedarm- en endeldarmkanker: ‘de zorg voor deze patiënten lijkt goed geregeld’

Na chirurgische verwijdering willen patienten weten wat de kans is op recidief

Na chirurgische verwijdering van een tumor willen veel patiënten weten wat de kans is op een recidief. En wanneer een recidief wordt gediagnosticeerd, of er nog curatieve behandeling mogelijk is. Hidde Swartjes (Radboudumc) en collega’s brachten dit in kaart met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Daarin stuitten ze op resultaten die lijken te duiden op een goede kwaliteit van zorg in Nederland.  

lees verder

Kerncijfers darmkanker: minder diagnoses, vaker in laag stadium

In 2022 werden minder darmkankerdiagnoses gesteld

In 2022 kregen 12.000 mensen in Nederland de diagnose dikkedarm- of endeldarmkanker, bijna 1.000 minder dan in 2021. Daarmee is darmkanker de enige veelvoorkomende kankersoort waarbij het aantal diagnoses afneemt. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek wordt darmkanker vaker in een lager stadium gediagnosticeerd. 

lees verder