Kerncijfers darmkanker

Kerncijfers darmkanker: 12900 diagnoses in 2021

In 2021 kregen bijna 13.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Het aantal diagnoses is daarmee weer op het verwachte niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, die IKNL in het kader van darmkankermaand maart op een rij heeft gezet.

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Van alle mensen die een diagnose kanker krijgen heeft iets meer dan 10 procent darmkanker. Bij mannen is dit 10,8 procent. Darmkanker komt daar na prostaat, huid- en longkanker het vaakst voor. Bij vrouwen is dit 10,1 procent. Daar is darmkanker na borst-, huid- en longkanker de meest voorkomende kankersoort.

Incidentie: dalende trend

Tot een aantal jaar geleden steeg de incidentie van darmkanker. Vlak na de invoering van het bevolkingsonderzoek, nam het aantal diagnoses nog meer toe. Sinds 2015 neemt het aantal nieuwe darmkankerdiagnoses af en is een dalende trend te zien. In 2020 was de daling van het aantal darmkankerdiagnoses groter. De voornaamste oorzaak daarvan is het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek als gevolg van de coronapandemie. De darmkankerscreening is halverwege 2020 weer opgestart en het aantal diagnoses is inmiddels weer in lijn met de dalende trend die we zagen voor de coronapandemie. 

Darmkanker wordt iets vaker bij mannen gediagnosticeerd dan bij vrouwen (54 versus 46 procent). De meeste tumoren zijn gelokaliseerd in de dikke darm (73 procent), de rest in de endeldarm (27 procent). 50 procent van de mensen zijn op moment van diagnose 70 jaar of ouder. 

Overleving toegenomen

Helaas overlijden er jaarlijks nog steeds ruim 4500 mensen aan de gevolgen van darmkanker. De overleving is de afgelopen decennia echter wel toegenomen. Ten opzichte van 1991-2000 nam de vijfjaarsoverleving over de periode 2011-2019 van dikke darmkanker met 13 procent toe, en van endeldarmkanker met 14 procent.

Stadiumverdeling

Bij 22% van de patiënten bevindt dikke darmkanker zich bij diagnose al in het verst gevorderde stadium. De kanker is dan uitgezaaid naar andere organen. Voor endeldarmkanker is dit bij 18 procent van de patiënten zo (2019). In 2020 waren er verhoudingsgewijs iets meer stadium IV diagnoses. Binnen het bevolkingsonderzoek worden vooral tumoren in lagere stadia gevonden. Door het stopzetten van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker viel het aantal diagnoses in stadium I-III lager uit.

Gerelateerd nieuws

Proefschrift: Trends en variatie in radiotherapie in Nederland

Nieuw IKNL-promotieonderzoek belicht het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland Op 25 april promoveerde IKNL-onderzoeker Jelle Evers aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en in samenwerking met  de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), biedt een diepgaand inzicht in het gebruik van primaire radiotherapie bij kanker. lees verder

Geen praktijkvariatie meer bij CRS-HIPEC-behandeling darmkanker

Er lijkt geen praktijkvariatie te zijn bij CRS-HIPEC Darmkankerpatiënten met beperkte uitzaaiingen in het buikvlies kunnen sinds twee decennia behandeld worden met chirurgie, gecombineerd met HIPEC (CRS-HIPEC). Waar enkele jaren geleden nog sprake was van praktijkvariatie, lijkt deze sinds 2016 verdwenen. Dat blijkt uit een studie van Roos van der Ven (IKNL) en collega’s, gepubliceerd in Annals of Surgical Oncology. lees verder