Intensieve samenwerking zorgt voor versnelling eerstelijns oncologiezorgnetwerken

Steeds meer mensen overleven kanker, maar houden wel last van de gevolgen van de ziekte en de behandeling ervan. Het belang van een goed -en goed op elkaar afgestemd- aanbod van zorg en ondersteuning in de eerste lijn wordt daarmee steeds groter. Regionale en lokale oncologiezorgnetwerken voorzien in die behoefte. In een recent artikel van De Eerstelijns wordt geschetst hoe intensieve samenwerking ervoor gezorgd heeft dat oncologiezorgnetwerken zich verder kunnen professionaliseren.

Onder de vlag van de Taskforce Cancer Survivorship Care is de laatste twee jaar hard gewerkt aan een professionaliseringsslag in netwerkzorg. Miranda Velthuis, adviseur bij IKNL: 'Dit is gebeurd in het door ZonMw gefinancierde project Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. Eerstelijns zorgaanbieders die patiënten willen verwijzen naar of zelf willen samenwerken binnen een oncologiezorgnetwerk, kunnen op oncologiezorgnetwerken.nl zien of er al zo’n netwerk bij hen in de buurt is. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan is het Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) de eerste plaats om contact mee te zoeken.'

Arie Jongejan, directeur van ROS Proscoop licht toe: ‘De eerste oncologiezorgnetwerken zijn in de regio’s Arnhem en Rotterdam ontstaan. Deze netwerken brachten de kinderziektes in beeld en daarom hebben we als ROS’en en IKNL gezegd: laten we de kennis en ervaring daarover delen om het proces van landelijke dekking te kunnen versnellen. Zo is ook de website oncologiezorgnetwerken.nl ontstaan. Deze biedt niet alleen een overzicht van alle bestaande oncologiezorgnetwerken, maar biedt ook een toolbox voor startende netwerken met bijvoorbeeld een handboek voor het opstarten van een regionaal oncologiezorgnetwerk. Daarnaast is er ook een gezamenlijk format ontwikkeld voor de website van een oncologiezorgnetwerk.'

Oncologiezorgnetwerk Oncolokaal was het eerste netwerk dat gebruik heeft gemaakt van het format voor hun website. De leden hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het format. Desiré Paschedag, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van OncoLokaal vertelt: 'Wij keken heel scherp naar hoe een patiënt wordt aangesproken op de website en wat de juiste ingang is om te zoeken naar een zorgprofessional. 

Steffie Lettink, GZ-psycholoog en lid van oncologiezorgnetwerk Achterhoek: 'Door de tussenkomst van een ROS wordt oncologiezorg in de eerste lijn nu ook goed zichtbaar voor patiënten en hebben we een goede samenwerking met andere netwerken en zorgverleners in het ziekenhuis. Dat was vanaf het begin ons uitgangspunt. Toegankelijke zorg waarbij multidisciplinair wordt gewerkt en waarbij de patiënt goed ingelichte keuzes kan maken.'

Lees het gehele artikel in De Eerstelijns
De Eerstelijns is een magazine en online platform voor de samenwerkende eerstelijns zorgaanbieder. 

Oncologiezorgnetwerken.nl
Zelf een oncologiezorgnetwerk starten? Lees hier meer.

 

Gerelateerd nieuws

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder

Werkgerelateerde psychosociale zorg unieke kans voor zorgprofessionals

praatgroep

(Ex-)kankerpatiënten hebben behoefte aan werkgerelateerde ondersteuning in het ziekenhuis. Uit onderzoek van Amber Zegers (Amsterdam UMC) en collega’s blijkt echter dat kanker en werk geen standaardonderwerp is in de ziekenhuissetting. Volgens de onderzoekers hebben zorgprofessionals een unieke kans om bij te dragen aan de voorbereiding op sociale re-integratie, waaronder werkhervatting en werkbehoud, van overlevenden van kanker. Deze kans wordt tot op heden niet voldoende benut, zo blijkt uit dit onderzoek.  

lees verder