Commissie Beentumoren geeft advies over diagnose en behandeling

Consultatie over tumoren van het bot kan nu eenvoudiger aangevraagd worden via de nieuwe website van de Commissie Beentumoren. Deze commissie verzorgt landelijke consultatie voor deze zeldzame vormen van kanker. De consultatie voorkomt vaak onnodige diagnostiek en helpt om tijdig de juiste behandeling in te zetten. Medisch specialisten kunnen klinische gegevens, radiologie en pathologie-materiaal aanbieden voor beoordeling. 

In de Nederlandse Commissie voor Beentumoren hebben o.a. radiologen, pathologen, orthopedisch- kaak en neurochirurgen en oncologen zitting van verschillende ziekenhuizen waaronder de vier gespecialiseerde centra. Bekijk welke specialisten verbonden zijn aan de commissie.

Consultatie 

Consultatie van de Commissie voor Beentumoren over het te volgen beleid kan in een vroege fase van de diagnostiek - zelfs, of juist, voor de invasieve diagnostiek - worden overwogen. In de richtlijn Beentumoren is vastgelegd dat bij enige twijfel aan radiologische (differentiaal)diagnose consultatie van de Commissie voor Beentumoren wordt aangeraden.

‘Met vroege consultatie dragen we eraan bij dat een patiënt met een primaire bottumor in Nederland optimale kansen krijgt.’ Prof. dr. Pancras Hogendoorn, voorzitter van de commissie

Behandeladvies 

Consulten op gebied van alleen radiologisch materiaal worden continue verwerkt en terug gerapporteerd naar de inzender.  De commissie komt daarnaast maandelijks bijeen voor bespreking van zogenaamde complete gevallen (klinische gegevens, radiologie en pathologie) in een plenaire vergadering, waarna de diagnose en het advies indien gevraagd wordt teruggekoppeld. De behandeling van (maligne primaire) beentumoren vindt plaats bij de vier gespecialiseerde centra, Amsterdam UMC locatie AMC, LUMC Leiden, UMCG Groningen en UMC Radboud Nijmegen, waar de benodigde brede multidisciplinaire kennis aanwezig is. De behandeling van maligne primaire tumoren is complex, lang en multidisciplinair. Ook de controles worden veelal door de centra gedaan, vanwege late effecten en complicaties waar ook de nodige ervaring voor nodig is. De huisarts speelt overigens hierbij ook een belangrijke rol.  

Bottumoren 

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 250 maligne primaire bottumoren gediagnosticeerd. De klachten zijn over het algemeen weinig specifiek, zoals pijn, zwelling of neurologische afwijkingen. De enige symptomen die al vroeg aan een bottumor doen denken zijn het voorkomen van (nacht)pijn en progressieve zwelling in relatie met delen van het skelet. Het duurt vaak enige tijd voordat de diagnose primaire beentumor wordt overwogen. Niet zelden wordt het klinische beeld pas in verband gebracht met het bewegingsapparaat op het moment dat er radiologische afwijkingen worden vastgesteld. Juist vanwege de zeldzaamheid en moeilijke radiologische-, histopathologische en in toenemende mate moleculaire diagnostiek is de consultatie van de commissie beentumoren als landelijke expertgroep onmisbaar voor optimale behandeling van patiënten met een primaire maligne beentumor.  

Contact: CVB@Lumc.nl 

Gerelateerd nieuws

Evaluatie botsarcomenzorg in Nederland met internationaal perspectief

voorkant proefschrift Louren Goedhart met een lijntekening van zeilboten in geel tegen een donkerblauwe achtergrond

Botsarcomen zijn zeldzaam; daarom is in Nederland ruim 20 jaar geleden besloten de zorg voor patiënten met een botsarcoom te centraliseren. Tijd om de sarcomenzorg in Nederland te evalueren, aldus dr. Louren Goedhart (UMCG). In zijn proefschrift bekeek hij trends in incidentie en overleving van botsarcomen aan de hand van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarnaast onderzocht hij de impact van centralisatie op doorlooptijden van diagnostiek en organisatie van zorg en analyseerde hij de organisatie van zorg en de nazorg voor patiënten met een botsarcoom, ook in internationaal perspectief.

lees verder

Juiste expertise ontbreekt vaak nog bij behandeling bot- & wekedelenkanker

Juiste expertise ontbreekt vaak nog bij behandeling bot- & wekedelenkanker

Bij de behandeling van kanker van de weke delen is verbetering nodig: bij een op de drie patiënten is niet de juiste expertise betrokken bij de behandeling. Dit blijkt uit het rapport ‘Sarcomenzorg in Nederland’ dat Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in juni in samenwerking met experts en patiënten uitbracht. 

lees verder