De Nederlandse Kankerregistratie: Werken aan continu verbeteren van de kwaliteit van de data

De missie van IKNL is met data de impact van kanker te reduceren. Daarvoor is het belangrijk dat de data uit de Nederlandse Kankerregistratie relevant en actueel zijn. De behandeling van kanker wordt steeds complexer en het onderzoek specifieker. Dat maakt registraties uitgebreider en dus tijdsintensiever. Dit vraagt van IKNL om de organisatie van werkzaamheden continu te verbeteren en samen, slimmer en innovatiever te werken en daarbij de kwaliteit van de data te borgen. Hoe werkt IKNL aan continue verbetering? Een toelichting van expert registratie, Denise Plönissen.

IKNL heeft ongeveer 150 datamanagers in dienst die informatie uit elektronische patiëntendossiers registreren in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het aantal kankerdiagnoses neemt ieder jaar toe en voor tijdige terugkoppeling is een versnelling nodig. Daarom werkt IKNL aan het versnellen van de registratie met behoud van de hoge kwaliteit. Als expert registratie coördineert Denise Plönissen registraties voor uro-genitale kanker.

Denise: ‘Binnen IKNL werken onderzoekers, adviseurs, NKR-analisten en datamanagers samen. Zij overleggen met medisch specialisten in wetenschappelijke commissies en onderzoekers in de ziekenhuizen over welke items door IKNL in de NKR verzameld moeten worden. Als nodig kunnen nieuwe items worden opgenomen. Ook zijn enkele items verwijderd waarvan in de loop van de tijd gebleken is dat ze niet meer relevant zijn of waarvan gebleken is dat ze niet op een betrouwbare manier op basis van het patiëntendossier geregistreerd kunnen worden.’

Opleiding datamanagers IKNL

‘Om de deskundigheidsbevordering van datamanagers te borgen verzorgt IKNL een intensief opleidingsprogramma wat door gespecialiseerde en ervaren datamanagers wordt begeleid. Datamanagers die bij IKNL aan de slag gaan, hebben een (para)medische vooropleiding op minimaal hbo-niveau. Nieuwe datamanagers worden vervolgens in zeven maanden opgeleid om zelfstandig twee tumorsoorten te kunnen registreren. Hiervoor hebben we eigen e-modules ontwikkeld, organiseren we klassikale opleidingsdagen, begeleiden we de eerste maanden datamanagers één op één en controleren en bespreken we iedere registratie. Het opleidingstraject wordt afgesloten met meerdere toetsen.’

Efficiëntie

Ook na de opleiding blijft ontwikkeling centraal staan dankzij regelmatige scholingsdagen, aldus Plönissen. ‘Datamanagers controleren jaarlijks registraties van elkaar. Zo leren zij van elkaar en kunnen zij indien nodig de handleiding met instructies verder aanscherpen. Voor alle tumoren worden periodieke verbeter-overleggen georganiseerd. Tijdens zo’n overleg wordt met een kleine groep datamanagers besproken welke belemmeringen zij ervaren bij de registratie en hoe deze weg te nemen. Ook worden periodiek controles uitgevoerd op de juistheid en reproduceerbaarheid van cruciale items, bijvoorbeeld de TNM-stadiëring of respons na behandeling volgens RECIST. Al deze activiteiten zorgen dat de kwaliteit van de registraties geborgd blijft.

Het is belangrijk dat de registratie zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. De datamanagers overleggen regelmatig over wat er in de registratie efficiënter kan. Zo worden bijvoorbeeld vergelijkbare items voor verschillende type tumoren op eenzelfde manier vastgelegd, omdat meer uniformiteit de snelheid van registreren verhoogt.’

Toekomstige versnelling door automatisering

Ook is een verdere versnelling van de registratie wenselijk. En uiteraard zijn er altijd wensen qua beschikbaarheid van meer, en meer gedetailleerde data, bijvoorbeeld over de klinische follow-up. Daarom spant IKNL zich in om beveiligde digitale datastromen op gang te brengen. Als elektronische dossiers zijn opgebouwd aan de hand van informatiestandaarden, dan kunnen data geautomatiseerd in de NKR worden opgenomen. De rol van de datamanagers zal dan verder verschuiven van het registreren naar het valideren van data, zodat de hoge kwaliteit van data wordt geborgd.

Gerelateerd nieuws

Gegevensset Passende Zorg: altijd en overal de juiste informatie

passende zorg

Met één druk op de knop beschikken over contextuele informatie van de patiënt. Dat is waar het  Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ en de Taskforce Cancer Survivorship Care, waar IKNL deel van uitmaakt, met de Gegevensset Passende Zorg (GPZ) naartoe willen. Informatie over wie is deze patiënt, hoe ziet de thuissituatie eruit en wat is belangrijk in het dagelijks leven, los van de ziekte. Essentiële informatie voor zorgverleners en patiënten bij het leveren van proactieve zorg, met als resultaat een passender behandeling en zorg.

lees verder

Start HERACLES-project: innovatief data delen om impact van kanker te verminderen

Data

Kanker heeft een grote impact op het leven van mensen en de maatschappij. Inzichten uit data helpen om kanker te voorkomen, sneller op te kunnen sporen en beter te behandelen. Daarvoor is het samenbrengen van databronnen essentieel. Daarom gaat IKNL met andere gerenommeerde partijen in Nederland samenwerken in het HERACLES-project. Doel is om de impact van kanker te verminderen door een innovatieve, privacy-vriendelijke infrastructuur en afsprakenstelsel voor breed data delen op te zetten. De ambitie is hiermee leidend te zijn in Europa. De eerste resultaten worden medio 2023 verwacht.

lees verder