Award voor jonge onderzoekers

Marissa van Maaren wint Enrico Anglesio Prize 2021

Onderzoeker Marissa van Maaren is winnaar van de Enrico Anglesio Prize 2021. De jury selecteerde tijdens een online ceremonie haar bijdrage uit 35 inzendingen uit de hele wereld. De award is opgezet voor onderzoekers van 35 jaar of jonger die een betekenisvolle bijdrage leveren aan epidemiologisch onderzoek naar kanker.
 

De prijs wordt aangeboden door het Fondo Elena Moroni for Oncology, Fondazione Temia en de International Association of Cancer Registries (IACR). De jury kent de prijs toe op basis van het CV van de onderzoeker, een samenvatting en een bijbehorende presentatie over een recent onderzoek waarvan hij of zij eerste auteur is.

Van Maaren deed onderzoek naar het risico op terugkeer van borstkanker na de initiële behandeling bij vrouwen van 40 jaar of jonger, en vergeleek daarbij verschillende sociaaleconomische klassen. Dit onderzoek laat zien dat patiënten met een lage sociaaleconomische status – ondanks gelijke behandeling – een hogere kans hebben op een recidief en vaker recidieven hebben dan patiënten met een hoge sociaaleconomische status. Daarbij hebben zij ook een kortere tijdsspanne tussen chirurgie en het ontstaan van een recidief, en tussen het ontstaan van een recidief en het overlijden. Van Maaren en collega’s adviseren dan ook om in verder onderzoek te focussen op de (tijdige) behandeling van recidieven, therapietrouw, en shared decision-making om sociaaleconomische verschillen verder terug te dringen. ‘Het is erg bijzonder deze award te ontvangen, zeker wanneer ik naar de kwalitatief goede bijdragen keek van collega’s die ook een kans maakten op deze award.’
 

Gerelateerd nieuws

Niet altijd overlevingswinst door langer behandelen met aromataseremmer bij vroeg-stadium borstkanker

een wit pillenpotje met het label anastrozol met daarachter vervaagd nog meer pillenpotjes tegen een lichtblauwe achter- en ondergrond

Er is geen significant verschil in de ziektevrije overleving van postmenopauzale vrouwen met hormoongevoelige borstkanker in een vroeg stadium, wanneer zij na initiële hormoonbehandeling (2-3 jaar tamoxifen en 2-3 jaar anastrozol) nog 3 jaar extra behandeld worden met anastrozol (een type aromataseremmer). Vrouwen met zowel een oestrogeen- als progesteronreceptorpositieve tumor in combinatie met ongunstige primaire tumorkenmerken hebben wel baat bij een langere hormoonbehandeling. Dat blijkt uit de DATA-studie, een gerandomiseerde fase-III-studie onder leiding van prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen (MUMC+). Recent leverden Tjan-Heijnen en haar collega’s de laatste resultaten op.

lees verder

Bevolkingsonderzoek borstkanker lonend voor vrouwen met een migratieachtergrond

Het onderzoek keek naar verschillen tussen vrouwen met een autochtone en een migratieachtergrond

Borstkanker komt bij vrouwen met een migratieachtergrond minder vaak voor. Als de diagnose wordt gesteld is dit vaker op jongere leeftijd en in een minder gunstig stadium. Dat blijkt uit onderzoek van Rachel Dassen (Erasmus MC) en collega’s, dat gepubliceerd is in The Breast. De auteurs keken naar gegevens van patiënten met borstkanker in de regio Rotterdam.

lees verder