Innovatieve pilot om kwaliteit netwerkzorg ovariumcarcinoom te verbeteren

Regionaal Oncologienetwerk West (RO West), IKNL en Qualicor Europe zijn een innovatieve pilot gestart waarin zij de kwaliteit van oncologische netwerkzorg inzichtelijk willen maken met als vertrekpunt het zorgpad van de patiënt. Belangrijkste doel is om samen met de professionals van de deelnemende ziekenhuizen en de patiënt te leren hoe netwerkzorg steeds verder kan worden verbeterd. Medisch specialisten uit de Netwerktumorgroep Gynaecologie van RO West, IKNL en Qualicor Europe hebben een methode ontwikkeld die onlangs tijdens een audit, met een datarapportage uit de Nederlandse Kankerregistratie, tegelijk in zeven ziekenhuizen in Regio West-Nederland is getoetst.
 

Verbetertrajecten

De pilot is een doordacht programma waar de kennis en ervaring van de verschillende partners samenkomen. Uitgangspunt is dat kwaliteit aantoonbaar kan worden verbeterd vanuit de betrokkenheid en inzichten van zorgprofessionals en patiënten. Het programma is gebaseerd op het Koersboek en de Kenmerken oncologische netwerkvorming opgesteld door de Taskforce Oncologie, een selectie vanuit het persoonsgerichte normenkader van Qualicor Europe, tumorspecifieke data uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) van IKNL. Tijdens de audit in LUMC, Haaglanden MC, LangeLand Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en Alrijne Ziekenhuis is de ontwikkelde methode getoetst. De tot auditor opgeleide zorgprofessionals hebben het zorgpad van de patiënt gevolgd en zijn via de techniek van waarderend auditen in gesprek gegaan met betrokken zorgprofessionals en patiënten. Als tweede onderdeel van de methode brengt IKNL de regiorapportage met data uit de Nederlandse Kankerregistratie, als feedback voor het gynaecologische zorgpad in RO West.

Resultaten

Begin oktober wordt de pilot vervolgd door een dialoogsessie met de leden uit de Netwerktumorgroep Gynaecologie van RO West, IKNL en Qualicor Europe. Ze bespreken dan op welke wijze de combinatie van de zorgpad-audit en de NKR datarapportage inzicht heeft gegeven in de kwaliteit van netwerkzorg aan de zeven partners van het netwerk. Met de terugkoppeling die hieruit volgt, zet RO West trajecten in gang voor kwaliteitsverbeteringen. De pilot en de beoogde resultaten worden geëvalueerd en dienen als voorbeeld voor toepassing in de andere netwerktumorgroepen van RO West en mogelijk ook andere regionale oncologienetwerken.

Raakvlakken Citrienprogramma ZonMw

Deze pilot heeft raakvlakken met een project in RO West van het Citrienprogramma Waardegedreven zorg in netwerken, dat processen, uitkomsten, ervaringen en kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar wil maken. De geselecteerde indicatorenset is voor beide projecten ingezet.

Gerelateerd nieuws

Start HERACLES-project: innovatief data delen om impact van kanker te verminderen

Data

Kanker heeft een grote impact op het leven van mensen en de maatschappij. Inzichten uit data helpen om kanker te voorkomen, sneller op te kunnen sporen en beter te behandelen. Daarvoor is het samenbrengen van databronnen essentieel. Daarom gaat IKNL met andere gerenommeerde partijen in Nederland samenwerken in het HERACLES-project. Doel is om de impact van kanker te verminderen door een innovatieve, privacy-vriendelijke infrastructuur en afsprakenstelsel voor breed data delen op te zetten. De ambitie is hiermee leidend te zijn in Europa. De eerste resultaten worden medio 2023 verwacht.

lees verder

Overlevers eierstokkanker kampen met vermoeidheid, neuropathie en minder plezier in seks

Late gevolgen van eierstokkanker

Eierstokkanker treft ruim 1300 vrouwen per jaar. Vrouwen die de kanker overleven hebben vaak lang last van de gevolgen van de kanker zelf of de behandeling ervan. Bij eierstokkanker uiten die klachten zich vooral in vermoeidheid en neuropathie (tintelingen in de handen of de voeten). Daarnaast ervaren de vrouwen minder plezier in seks. 

lees verder