IKNL ondersteunt onderzoek naar effect COVID-19-vaccinatie bij patiënten met kanker

Zorgt COVID-19-vaccinatie ervoor dat ook patiënten met kanker een goede afweerreactie tegen COVID-19 ontwikkelen? Onderzoekers uit drie kankercentra in Nederland, het Erasmus MC, het NKI-AvL en het UMCG en van het RIVM gaan dit onderzoeken in samenspraak met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). Het IKNL trialbureau ondersteunt de uitvoering van de studie. 

De studie heeft als doel om te onderzoeken of patiënten met kanker, die behandeling krijgen met chemotherapie, immuuntherapie of een combinatie van beide, ten opzichte van mensen zonder kanker een vergelijkbare afweerreactie maken na COVID-19-vaccinatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen inzicht geven of patiënten met kanker gelijkwaardige bescherming opbouwen tegen een COVID-19, en hoe lang die bescherming aanhoudt, en of extra maatregelen moeten worden getroffen. De studie, genaamd VOICE (Vaccination against cOvid In CancEr) wordt gefinancierd door ZonMw binnen het COVID-19-programma.

De studie

In deze studie krijgen patiënten met een solide tumor (dit is een tumor die is ontstaan in een orgaan of weefsel, bijvoorbeeld darm-, borst, of longkanker), die een behandeling ondergaan met chemotherapie, immuuntherapie of een combinatie van beide, COVID-19-vaccinatie. Er wordt bloedonderzoek gedaan om de afweerreactie te volgen en bijwerkingen worden nauwkeurig vastgelegd. Als uit het onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten geen baat heeft bij deze vaccinatie, dan moeten voor hen in de toekomst andere maatregelen getroffen worden.

Het IKNL trialbureau verzorgt voor deze studie naast projectmanagement, het centraal datamanagement, lokaal datamanagement, de logistiek rondom vragenlijsten en de monitoring. Zo verzamelen datamanagers van IKNL alle gegevens voor de studie om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Ook het uitsturen en verwerken van vragenlijsten over ervaren bijwerkingen is een belangrijk onderdeel voor goede uitvoering van de studie.

'Met de flexibele en omvangrijke ondersteuning van ons trialbureau helpen we graag mee aan deze belangrijke studie', zegt prof. Valery Lemmens, bestuurder IKNL. 'Ons team staat klaar voor een vlotte doorloop.'

Het belang

Dit onderzoek is voor deze kwetsbare groep van groot belang, omdat de coronatijd ertoe geleid heeft dat kankerbehandelingen zijn aangepast, uitgesteld of helemaal niet zijn gegeven. Ook had deze periode een ernstig negatief effect op het sociale leven van patiënten met kanker, omdat zij zich uit angst voor COVID-19 nog meer dan anderen hebben geïsoleerd. Een succesvolle vaccinatie maakt het mogelijk om deze sterke isolatie te verminderen of zelfs op te heffen. Het zal deze patiëntengroep weer in staat stellen een voller leven te leiden.

De eerste resultaten van de studie worden in de loop van 2021 verwacht.

 

 

Gerelateerd nieuws

Overzicht kankerstudies nu ook te zien op de website van het Oncologisch Netwerk Friesland

website obk

Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) en IKNL werken samen om lopende studies in Friesland te vermelden op onderzoekbijkanker.nl. Hier is het mogelijk met een filter een oncologienetwerk te selecteren zoals ONF en de lopende studies in dit netwerk in één overzicht weer te geven. Oncologisch Netwerk Friesland is het eerste netwerk dat een iFrame van onderzoekbijkanker.nl op de eigen website toont. 

lees verder

Met realworlddata sneller inzicht in mogelijke effectiviteit nieuw geneesmiddel bij maagkanker

Rob Verhoeven gaf een posterpresentatie over maagkanker op de ESMO 2023

De effectiviteit van een geneesmiddel wordt vastgesteld op basis van de resultaten van klinisch gerandomiseerd onderzoek. Op de ESMO liet onderzoeker dr. Rob Verhoeven (IKNL) zien dat met behulp van realworlddata al inzichten gegeven kunnen worden voor de gerandomiseerde trial is afgerond.

lees verder