Polygenetische risicoscore voorspelt kans op contralaterale borstkanker

Polygenetische risicoscore voorspelt kans op contralaterale borstkanker

De polygenetische risicoscore op basis van 313 veelvoorkomende genetische varianten (PRS313-score) is een onafhankelijke factor samenhangend met het risico op het ontwikkelen van contralaterale borstkanker. Dat concluderen onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut in een uitgebreide studie. De PRS313-score kan ingebouwd worden in bestaande predictiemodellen en op die manier bijdragen aan het identificeren van vrouwen met een laag of hoog risico op contralaterale borstkanker.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat polygenetische risicoscores gebruikt kunnen worden om patiënten in te delen op basis van hun risico op het ontwikkelen van primaire, invasieve borstkanker. In deze studie is de samenhang geëvalueerd tussen een recent gevalideerde polygenetische risicoscore van 313 veelvoorkomende genetische varianten (PRS313-score) en het risico op het ontwikkelen van contralaterale borstkanker.

Studieopzet

In totaal werden gegevens van 56.068 vrouwen van Europese afkomst geïncludeerd met 1.027 contralaterale (metachrone) borstkankers, die eerder waren gediagnosticeerd met invasieve borstkanker. De follow-up was gemiddeld 8 jaar na eerste diagnose. De data werden verkregen uit het Breast Cancer Association Consortium. Met Cox-regressieanalyses werd de kans op metachrone, contralaterale borstkanker gekwantificeerd volgens de verdeling van de PRS313-score.

Ook evalueerden de onderzoekers de interactie van de PRS313-score met leeftijd bij eerste diagnose, familiegeschiedenis, morfologie, ER-status, PR-status, HER2-status en behandeling met (neo)adjuvante therapie. In studies met Aziatische vrouwen met een beperkte follow-up, werd het risico op contralaterale borstkanker samenhangend met de PRS313-score geëvalueerd met logistische regressieanalyses van 340 vrouwen met contralaterale borstkanker vergeleken met 12.133 vrouwen met unilaterale borstkanker.

Resultaten

Een hogere PRS313-score hing samen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van contralaterale borstkanker. Bij Europese vrouwen was de hazard ratio per standaarddeviatie 1,25 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,18 – 1,33) en bij Aziatische vrouwen was de odds ratio per standaarddeviatie 1,15 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,02 – 1,29). Het absolute, levenslange risico voor contralaterale borstkanker, gecorrigeerd voor overlijden als concurrerend risico, was 12,4% bij Europese vrouwen op het 10e percentiel en 20,5% op het 90e percentiel van de PRS313-score.

De onderzoekers vonden geen bewijs voor mogelijk verstorende factoren of interactie met individuele patiëntkenmerken, noch met kenmerken van de primaire tumor of behandeling. De C-index van uitsluitend de PRS313-score was 0,563 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,547 – 0,586).

Conclusie en aanbevelingen

Iris Kramer (NKI-AVL) et al. concluderen in de American Journal of Human Genetics dat de PRS313-score een onafhankelijke factor is die samenhangt met het risico op het ontwikkelen van contralaterale borstkanker. Aangezien de voorspellende waarde van de PRS313-score op zichzelf bescheiden is, dient de PRS313-score gecombineerd te worden met andere risicofactoren voor contralaterale borstkanker om een bruikbaar predictiemodel te realiseren. Een nauwkeuriger predictiemodel kan bijdragen aan het identificeren van vrouwen met een laag risico op contralaterale borstkanker die gerustgesteld kunnen worden of met een hoog risico die baat kunnen hebben bij intensievere surveillance- en behandelstrategieën.

Europese vs. Aziatische vrouwen

De lagere schatting van het risico bij Aziatische vrouwen kan een gevolg zijn van het feit dat PRS313-score ontwikkeld is in Europese populaties. Een andere verklaring voor de lagere schatting kan zijn dat Aziatische vrouwen iets jonger waren bij eerste diagnose van borstkanker en een hoger percentage ER-negatieve contralaterale borsttumoren hadden vergeleken met Europese vrouwen. Een beperking van deze studie was de deels incomplete informatie over patiënt-, tumor- en behandelkenmerken, waardoor de kracht van multivariabele Cox-regressieanalyses werd beperkt.

Gerelateerd nieuws

Waarde van fotobespreking voor detecteren additionele borstkanker beperkt

Waarde van fotobespreking voor detecteren additionele borstkanker beperkt

De waarde van fotobesprekingen bij het detecteren van additionele borsttumoren in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is beperkt. Dat concluderen Angela Coolen (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis) en collega’s. De karakteristieken van deze tumoren blijken niet significant te verschillen van tumoren gedetecteerd tijdens de standaard dubbele beoordeling door twee radiologen.

lees verder

Bevolkingsonderzoeken: hoge deelnametrouw en vroege opsporing

Bevolkingsonderzoeken: hoge deelnametrouw en vroege opsporing

IKNL verzorgt in opdracht van het RIVM de monitoring van de bevolkingsonderzoeken naar darm-, borst- en baarmoederhalskanker met als doel de kwaliteit van deze screenings te bewaken en waar nodig te verbeteren. Uit deze monitoring blijkt onder andere dat deze bijdragen aan vroege opsporing van kanker en dat de deelnamegraad hoog is. Dit duidt op een hoog vertrouwen in deze bevolkingsonderzoeken.

lees verder