Waarde van fotobespreking voor detecteren additionele borstkanker beperkt

Waarde van fotobespreking voor detecteren additionele borstkanker beperkt

De waarde van fotobesprekingen bij het detecteren van additionele borsttumoren in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is beperkt. Dat concluderen Angela Coolen (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis) en collega’s. De karakteristieken van deze tumoren blijken niet significant te verschillen van tumoren gedetecteerd tijdens de standaard dubbele beoordeling door twee radiologen.

Eerder is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de rol van medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) in het beoordelen van screeningsmammogrammen. In Nederland worden MBB’ers aangemoedigd om te zoeken naar afwijkingen op het mammogram. Iedere zes weken nemen zij deel aan een fotobespreking ten behoeve van kwaliteitsbewaking en scholing. Tijdens deze besprekingen kunnen er additionele borsttumoren worden gevonden. In deze studie is onderzoek gedaan naar de aantallen en karakteristieken van tumoren die tijdens fotobesprekingen zijn ontdekt.

Studieopzet

De onderzoekers voerden analyses uit op basis van een prospectief cohort met daarin 466.647 mammogrammen uit de periode 1 januari 2009 tot 1 januari 2017. Deze mammogrammen werden eenmalig beoordeeld door gecertificeerde MBB’ers waarna ze nogmaals dubbel werden beoordeeld door twee radiologen die op de hoogte waren van de beoordeling van de MBB’er.

De MBB’ers en een coördinerend radioloog bespraken elke zes weken tijdens een fotobespreking de mammogrammen die door laboranten als verdacht waren aangemerkt, maar die na dubbele beoordeling door de twee radiologen geen aanleiding vormden voor een verwijzing. De coördinerend radioloog nam het besluit of er alsnog een indicatie was voor een verwijzing.

De onderzoekers verzamelden radiologische en pathologische gegevens van alle gescreende vrouwen gedurende een follow-up van circa twee jaar (tot aan de volgende screeningsronde). De mammografische karakteristieken en de karakteristieken van de tumoren die gedetecteerd waren door de radiologen werden vergeleken met de tumoren gedetecteerd tijdens de fotobesprekingen.

Resultaten

In totaal werden 14.142 vrouwen verwezen voor nadere analyse van een afwijking in de borst (gemiddelde leeftijd 59 jaar; bereik 49 – 75 jaar). Het totale verwijspercentage was 3% (14.142 van 466.647 vrouwen). Hiervan werden 14.057 vrouwen verwezen na dubbele beoordeling door twee radiologen en 85 naar aanleiding van fotobesprekingen. Uiteindelijk werd er bij 3.156 van deze vrouwen borstkanker gediagnosticeerd (6,8 kankers per 1.000 screeningsonderzoeken), waarvan 26 (0,8%) naar aanleiding van een fotobespreking.

Onder de laatstgenoemde 26 tumoren bevonden zich 8 ductale in situ carcinomen (waarvan 88% gemiddeld tot hooggradig) en 18 invasieve tumoren (14 T1a-c en 4 T2+, 89% graad I of II). De onderzoekers vonden geen significante verschillen in tumorkarakteristieken en mammografische kenmerken tussen de standaard tweede oproep door radiologen versus beoordeling door medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen.

Conclusie en nabeschouwing

Angela Coolen en collega’s concluderen dat de rol van fotobesprekingen beperkt is wat betreft het detecteren van additionele borstkankers. De karakteristieken van deze tumoren blijken niet significant te verschillen van tumoren die gedetecteerd worden tijdens de standaard dubbele beoordeling door twee radiologen. De meeste van deze tumoren waren invasief en groter dan 10 mm en daarmee zeer waarschijnlijk geen uiting van overdiagnose. Ook werden er geen significante verschillen gevonden in mammografische kenmerken.

Mogelijk dat kunstmatige intelligentie (AI) in de nabije toekomst een rol kan vervullen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de coördinerende radioloog tijdens de fotobespreking. Uit een recente studie van Rodríguez-Ruiz et al. blijkt namelijk dat de diagnostische prestaties van radiologen toenemen wanneer zij gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Mogelijk dat deze techniek ook een rol kan gaan vervullen in de arbitrage bij onenigheid in de initiële dubbele beoordeling door twee radiologen of zelfs een van de radiologen kan vervangen in de dubbele beoordeling.

Gerelateerd nieuws

Internationaal onderzoek: diagnose borstkanker in Nederland relatief vroeg gesteld

In Nederland wordt borstkanker relatief vroeg ontdekt

Borstkanker in Nederland wordt vaker in een vroeg stadium gediagnosticeerd ten opzichte van andere landen. Dat blijkt uit een studie van de International Agency of Cancer Research, gepubliceerd in JAMA Oncology.

lees verder

Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020

In 2020 werden door de coronapandemie minder mensen uitgenodigd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek

Door de COVID-19 uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020 enkele maanden stilgelegd. Daardoor zijn vorig jaar minder mensen uitgenodigd en onderzocht. Het gevolg is dat er minder mensen met kanker of een voorstadium van kanker zijn opgespoord. Dit blijkt uit de monitors 2020 over het bevolkingsonderzoek darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker, die zijn gepubliceerd door het RIVM. 
 

lees verder