meten lichaamssamenstelling met BIA-meter

Geen relatie antropometrie tussen gezonde leefstijl & onbekende primaire kanker

Er bestaat geen samenhang tussen antropometrie noch fysieke activiteit en het ontwikkelen van onbekende primaire vormen van kanker. Aanbevelingen voor een gezonde leefstijl ter preventie van kanker, zoals een gezond gewicht en voldoende lichaamsbeweging, zijn daarom niet bruikbaar om onbekende primaire kanker te voorkomen. Dat concluderen Karlijn Hermans (Maastricht University) en collega’s op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Onbekende primaire kanker is een gemetastaseerde ziekte, waarbij de oorspronkelijke primaire tumor niet kan worden gevonden tijdens het leven van de patiënt. Er zijn weinig studies bekend waarin onderzoek is gedaan naar risicofactoren die samenhangen met deze ziekte. In deze studie is antropometrie, fysieke activiteit en risico op het ontwikkelen van onbekende primaire kankers onderzocht.

Studieopzet

De onderzoekers maakten gebruik van de Nederlandse cohortstudie, waarin 120.852 deelnemers zijn geïncludeerd in de leeftijd tussen 55 en 69 jaar. Alle deelnemers vulden een vragenlijst in over kankerrisicofactoren bij aanvang van het cohort in 1986. De follow-up werd gerealiseerd via een koppeling met gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA).

Resultaten

Na een follow-up van 20,3 jaar werden 926 casussen met een onbekende primaire kanker gevonden. In een subcohort waren 4.099 deelnemers beschikbaar voor casusanalyses. Met proportionele risicomodellen berekenden de onderzoekers vervolgens multivariabele, gecorrigeerde hazard ratio’s. De uitkomst van de analyses is dat er geen samenhang is gevonden tussen het risico op het krijgen van een onbekende primaire kanker en kenmerken als lengte, body mass index (BMI) bij aanvang van het cohort, BMI op 20-jarige leeftijd, kledingmaat (broek en/of rok) of niet-beroepsmatige beweging.

Conclusie

Karlijn Hermans en collega’s concluderen op basis van dit onderzoek dat er geen samenhang is tussen noch antropometrie noch fysieke activiteit en het ontwikkelen van onbekende primaire kanker. Dat betekent dat aanbevelingen voor een gezonde leefstijl ter preventie van kanker, zoals een gezond gewicht en voldoende lichaamsbeweging, niet bruikbaar zijn om onbekende primaire kanker te voorkomen.

Doordat in deze studie gebruik is gemaakt van prospectieve data uit de Nederlandse Kankerregistratie kon een groot cohort patiënten met onbekende primaire kanker worden geïncludeerd en gecorrigeerd worden voor mogelijk verstorende factoren. De deelnemers aan deze studie werden twintig jaar gevolgd; slechts één mannelijke deelnemer verdween tijdens de follow-up. Gegevens over de follow-up was voor meer dan 96% compleet, zodat de kans op verstoring van de resultaten minimaal is.

 

Gerelateerd nieuws

Primaire Tumor Onbekend; Ken de vijand

DNA-streng

Het in kaart brengen van de karaktereigenschappen van uitzaaiingen is essentieel voor een snellere en doelgerichte behandeling voor patiënten met Primaire Tumor Onbekend (PTO), volgens Caroline Loef, onderzoeker PTO bij IKNL en prof. dr. Thijs Merkx, bestuursvoorzitter IKNL. Ook pleiten zij voor een betere registratie van de tumoreigenschappen. Dit om een duidelijker beeld te krijgen van de veelzijdigheid van PTO en hiervan te kunnen leren voor de toekomst. Daarnaast vinden Loef en Merkx dat nieuwe waardevolle technieken op het gebied van diagnostiek, zoals Next Generation Sequencing (NGS) en Artificial Intelligence (AI), veel sneller moeten worden ingezet om PTO-patiënten een betere toekomst te kunnen bieden.

lees verder

PTO-patiënt in Nederland ondergaat uitgebreide diagnostiek, ongeacht fitheid

Patiënten met de diagnose primaire tumor onbekend (PTO) ondergaan een uitgebreid diagnostisch traject, waarbij de fitheid van de patiënt geen directe rol lijkt te spelen. Dat concluderen IKNL-onderzoeker Laura Meijer en collega’s in een studie naar diagnostiek en behandeling bij PTO op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. De fitheid van de patiënt was echter wel belangrijk bij het wel of niet krijgen van een systemische en/of lokale behandeling, al werd het grootste deel van de patiënten (58%) in het onderzoek niet behandeld.

lees verder