Zes presentaties op basis van NKR-data op 13th Dutch Hematology Congress

Op het 13th Dutch Hematology Congress afgelopen januari waren zes presentaties op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Tijdens dit jaarlijks congres worden fundamentele en klinische vorderingen op het gebied van benigne en maligne hematologie gepresenteerd die het afgelopen jaar in Nederland zijn bereikt. Met de NKR-data is inzicht gegeven in de incidentie, behandeling en uitkomsten voor verschillende hematologische kankersoorten. 

Op het programma stond onder meer gesproken presentaties, ‘Science date’ sessies, ‘How I treat’ sessies, ‘Meet-the-expert’ sessies en een masterclass beenmerg diagnostiek. Onder de sprekers bevonden zich onder meer onderzoekers van IKNL: dr. Avinash Dinmohamed, dr. Mirian Brink, drs. Müjde Durmaz en ir. Manette Dinnessen en onderzoekers die gebruik maken van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie: drs. Burak Kalin en Lina van der Straten. 

Bekijk de presentaties obv NKR-data in deze pdf of de abstracts via onderstaande links. 

Primaire myelofibrose

Avinash Dinmohamed (IKNL, Erasmus Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC) verzorgde een presentatie over een studie naar de incidentie, primaire behandeling en overleving van patiënten met een primaire myelofibrose die tussen 2001 en 2015 zijn gediagnosticeerd.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom 

Müjde Durmaz (IKNL) verzorgde een mondelinge bijdrage over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de primaire behandeling en overleving van patiënten met een diffuus grootcellig B-cellymfoom die tussen 1989 en 2016 zijn gediagnosticeerd.

Folliculair lymfoom 

Manette Dinnessen (IKNL) presenteerde over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de primaire behandeling en overleving van patiënten met een folliculair lymfoom die tussen 1989 en 2016 zijn gediagnosticeerd.

Acute myeloïde leukemie 

Burak Kalin (Erasmus MC Kanker Instituut) verzorgde een mondeling bijdrage over een studie die hij samen met collega’s uit het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en Maastricht UMC+ uitvoerde naar de behandeling, studiedeelname en overleving van oudere patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) die tussen 2010 en 2013 zijn gediagnosticeerd in het refereergebied van het Erasmus MC Kanker Instituut en Maastricht UMC+. 

Chronische lymfatische leukemie 

Lina van der Straten (IKNL en Albert Schweitzer Ziekenhuis) presenteerde over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de overleving van patiënten met een chronische lymfatische leukemie die tussen 1989 en 2015 zijn gediagnosticeerd.

Primaire plasmacelleukemie 

Mirian Brink (IKNL) presenteerde over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de primaire behandeling en overleving van patiënten met een primaire plasmacelleukemie die tussen 1989 en 2016 zijn gediagnosticeerd.

8ste Verpleegkundig Symposium SIG Hematologie

In het Congrescentrum Papendal vond op 25 januari tevens het 8ste Verpleegkundig Symposium plaats speciaal gericht op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De organisatie is in handen van SIG Hematologie (onderdeel van V&VN oncologie) in samenwerking met het Dutch Hematology Congress. Er was ruimte voor inbreng van eigen bijdrages. Meer informatie is te vinden op de website van SIG Hematologie.

Beide bijeenkomsten bieden een compacte nascholing voor hematologen, internisten, kinderartsen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België.

14th Dutch Hematology Congress 2020

Het 14e Dutch Hematology Congress staat gepland op 22, 23 en 24 januari 2020. Tevens staat het 9e Verpleegkundig Symposium gepland op 22 januari 2020. Beide bijeenkomsten vinden wederom plaats in het Congrescentrum Papendal.

Gerelateerd

Eerstelijn 6xR-CHOP21 bij DLBCL net zo effectief en met minder bijwerkingen

close-up infuuszak

Eerstelijnsbehandeling met 6x R-CHOP21 is even effectief in vergelijking met intensievere en meer toxische schema’s met R-CHOP14. R-CHOP21 kan daarom worden overwogen bij alle patiënten met stadium II-IV diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Dat concluderen Djamila Issa (Amsterdam UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis) en collega’s in een studie met NKR-data. Deze uitkomst dient nog wel bevestigd te worden in een grotere groep patiënten met een langere follow-up.

lees verder

Naleving van voedingsrichtlijnen nog beperkt bij intensieve behandeling AML

Naleving van voedingsrichtlijnen nog beperkt bij intensieve behandeling AML

Het gebruik van sondevoeding bij intensieve behandeling van volwassenen met acute myeloïde leukemie (AML) is toegenomen sinds het verschijnen van de geactualiseerde ESPEN/EBMT-voedingsrichtlijnen. Uit onderzoek van Rianne van Lieshout (Máxima MC) en collega’s blijkt echter dat de naleving van deze standaarden tot dusver beperkt is in Nederlandse ziekenhuizen. Ook bestaat er aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen in het geven van voedingsondersteuning bij intensieve AML-behandelingen.

lees verder