Zes presentaties op basis van NKR-data op 13th Dutch Hematology Congress

Op het 13th Dutch Hematology Congress afgelopen januari waren zes presentaties op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Tijdens dit jaarlijks congres worden fundamentele en klinische vorderingen op het gebied van benigne en maligne hematologie gepresenteerd die het afgelopen jaar in Nederland zijn bereikt. Met de NKR-data is inzicht gegeven in de incidentie, behandeling en uitkomsten voor verschillende hematologische kankersoorten. 

Op het programma stond onder meer gesproken presentaties, ‘Science date’ sessies, ‘How I treat’ sessies, ‘Meet-the-expert’ sessies en een masterclass beenmerg diagnostiek. Onder de sprekers bevonden zich onder meer onderzoekers van IKNL: dr. Avinash Dinmohamed, dr. Mirian Brink, drs. Müjde Durmaz en ir. Manette Dinnessen en onderzoekers die gebruik maken van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie: drs. Burak Kalin en Lina van der Straten. 

Bekijk de presentaties obv NKR-data in deze pdf of de abstracts via onderstaande links. 

Primaire myelofibrose

Avinash Dinmohamed (IKNL, Erasmus Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC) verzorgde een presentatie over een studie naar de incidentie, primaire behandeling en overleving van patiënten met een primaire myelofibrose die tussen 2001 en 2015 zijn gediagnosticeerd.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom 

Müjde Durmaz (IKNL) verzorgde een mondelinge bijdrage over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de primaire behandeling en overleving van patiënten met een diffuus grootcellig B-cellymfoom die tussen 1989 en 2016 zijn gediagnosticeerd.

Folliculair lymfoom 

Manette Dinnessen (IKNL) presenteerde over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de primaire behandeling en overleving van patiënten met een folliculair lymfoom die tussen 1989 en 2016 zijn gediagnosticeerd.

Acute myeloïde leukemie 

Burak Kalin (Erasmus MC Kanker Instituut) verzorgde een mondeling bijdrage over een studie die hij samen met collega’s uit het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en Maastricht UMC+ uitvoerde naar de behandeling, studiedeelname en overleving van oudere patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) die tussen 2010 en 2013 zijn gediagnosticeerd in het refereergebied van het Erasmus MC Kanker Instituut en Maastricht UMC+. 

Chronische lymfatische leukemie 

Lina van der Straten (IKNL en Albert Schweitzer Ziekenhuis) presenteerde over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de overleving van patiënten met een chronische lymfatische leukemie die tussen 1989 en 2015 zijn gediagnosticeerd.

Primaire plasmacelleukemie 

Mirian Brink (IKNL) presenteerde over een studie die zij samen met collega’s uit onder meer het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en Erasmus MC Kanker Instituut uitvoerde naar de primaire behandeling en overleving van patiënten met een primaire plasmacelleukemie die tussen 1989 en 2016 zijn gediagnosticeerd.

8ste Verpleegkundig Symposium SIG Hematologie

In het Congrescentrum Papendal vond op 25 januari tevens het 8ste Verpleegkundig Symposium plaats speciaal gericht op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De organisatie is in handen van SIG Hematologie (onderdeel van V&VN oncologie) in samenwerking met het Dutch Hematology Congress. Er was ruimte voor inbreng van eigen bijdrages. Meer informatie is te vinden op de website van SIG Hematologie.

Beide bijeenkomsten bieden een compacte nascholing voor hematologen, internisten, kinderartsen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België.

14th Dutch Hematology Congress 2020

Het 14e Dutch Hematology Congress staat gepland op 22, 23 en 24 januari 2020. Tevens staat het 9e Verpleegkundig Symposium gepland op 22 januari 2020. Beide bijeenkomsten vinden wederom plaats in het Congrescentrum Papendal.

Gerelateerd nieuws

HAPPY: pilot revalidatieprogramma na stamceltherapie bij hematologische maligniteit

revalidatieprogramma HAPPY

Stamceltherapie heeft een grote impact op het fysieke en psychosociale welzijn van patiënten met een hematologische maligniteit, ook op de lange termijn. Daarom ontwikkelden Astrid Lindman (Aarhus University, Denemarken) en collega’s van Aarhus en IKNL het programma ‘HAPPY’: een revalidatieprogramma gericht op het verbeteren van het fysieke en mentale welzijn van patiënten met een hematologische maligniteit die myeloablatieve allogene stamceltherapie ondergingen. Lindman en collega’s onderzochten in een pilot de impact van HAPPY op kwaliteit van leven en fysiek welzijn van deelnemers, de ervaringen van deelnemers en de haalbaarheid van het programma.

lees verder

Prognose leukemie beter bij kinderen dan jongvolwassenen

kind met leukemie

Kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) hebben een betere prognose dan jongvolwassenen. Het verschil in prognose is in recente jaren gegroeid, een signaal dat jongvolwassenen mogelijk minder baat hebben gehad bij verbeteringen in de behandeling van AML. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van patiëntgegevens uit de periode tussen 1990 en 2015 op basis van de Nederlandse Kankerregistratie.

lees verder