Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) voor verbetering zorg schildklierkanker

Om de expertise en kwaliteit van zorg voor de patiënt met schildklierziekten te blijven verbeteren, hebben diverse medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen in samenwerking met IKNL het initiatief genomen om de Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) op te richten. Op 1 november was het feestelijke oprichtingssymposium. Deze multidisciplinaire expertgroep wil de huidige behandelingen van schildklierkanker analyseren en vervolgens vanuit nieuwe inzichten de zorg voor de patiënt verbeteren. 

Schildklierkanker is een zeldzame vorm van kanker met een incidentie van ongeveer 700 patiënten per jaar. Diagnostiek en behandeling vereisen expertise van vele disciplines. De DTCG omvat specialismen zoals de chirurgie, nucleaire geneeskunde, endocrinologie en radiotherapie, maar ook de ondersteunende specialismen zoals de radiologie, pathologie en medische oncologie worden betrokken in de werkgroep. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de organisatie en de structuur van het DTCG om daarnaast de verscheidene onderzoekprojecten, update van de richtlijn en gemeenschappelijke zorgpaden gestalte te geven. De DTCG biedt voor de toekomst een platform voor het uitwerken en coördineren van deze initiatieven. 

Koers bepalen 

Het oprichtingssymposium was een bijzondere ontmoeting op het historische cruiseschip “de SS Rotterdam” om samen de koers voor schildklierkanker in Nederland te bepalen. Maar liefst 300 geïnteresseerden waren aanwezig, een bijzonder hoge opkomst. Tijdens het symposium waren toonaangevende sprekers aan het woord over de verschuivende inzichten in de behandeling van schildkliernoduli in het algemeen en schildklierkanker in het bijzonder. 

De-escalatie van behandeling

Een van de verschuivende inzichten betrof de de-escalatie van de behandeling van laag risico patiënten. Hiermee werd tevens het eerste onderzoeksproject gepresenteerd: Is een (hemi)thyreoïdectomie altijd noodzakelijk bij patiënten met schildklierkanker? 

Recente literatuur laat een toename in de incidentie van schildklierkanker zien maar toont daarentegen een stabiele tot zelfs een dalende trend in de sterfte. De kwaliteit van leven na de behandeling van schildklierkanker is bewezen lager dan voor andere kankersoorten. Dit vormt de basis om vanuit het net opgerichte Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG) een multicenter onderzoek op te zetten om te onderzoeken of de behandeling van het goed gedifferentieerd papillaire schildkliercarcinoom minder agressief kan maar met dezelfde oncologische uitkomsten met minder morbiditeit en een hogere kwaliteit van leven.  

Het project zal uit twee onderzoek onderdelen bestaan. In het eerste onderdeel zullen we patiënten met een tumor kleiner dan 1,5 cm zowel active surveillance (experimentele arm) als hemithyreoïdectomie (controle arm) aangeboden worden. Bij het tweede onderdeel zullen we bij patiënten met een tumor groter dan 1,5 cm maar kleiner dan 4 cm zowel hemithyreoïdectomie (experimentele arm) als totale thyreoïdectomie (controle arm) aanbieden. Meer informatie zal volgen via de DTCG website. 

Naleving van zes aanbevelingen uit de richtlijn Schildkliercarcinoom

Tijdens de het oprichtingssymposium was er ook uitgebreid aandacht voor de richtlijnevaluatie. Twee van de zes geëvalueerde aanbevelingen uit de richtlijn schildkliercarcinoom (2015) worden in de ziekenhuizen inmiddels goed nageleefd. De risicoclassificatie van patiënten en de volledigheid van de resectieverslagen zijn punten die verbetering behoeven. Dat blijkt uit de evaluatie over het jaar 2016. In deze evaluatie is met indicatoren bekeken in hoeverre aanbevelingen in de klinische praktijk zijn nageleefd. De multidisciplinaire evidence-based richtlijn bevat aanbevelingen en instructies voor de diagnostiek en behandeling van schildkliercarcinomen. 


De dag werd afgesloten met casuïstiek waarbij, via het grootste schildklier multidisciplinair overleg (MDO) ooit. Door middel van rode en groene kaartjes kon de zaal interactief deelnemen in de besluitvorming van het MDO. 

Wilt u bijdragen aan een van deze initiatieven en lid worden van de DTCG? Stuur dan een email naar info@dutchthyroid.nl

Gerelateerd nieuws

'Ik wens elke patiënt met schildklierkanker een op maat gesneden behandeling toe'

Prof. dr. Menno Vriens

Vandaag (25 mei) is het Wereld Schildklierdag. In 2021 kregen zo’n 900 mensen te horen dat ze schildklierkanker hebben. Uit de cijfers van IKNL blijkt dat de 5-jaarsoverleving rond de 85% ligt. Een mooi gegeven, maar toch heeft de behandeling een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten, zelfs na genezing. Bijvoorbeeld door het levenslang moeten slikken van schildklierhormonen. Welke ontwikkelingen zijn er om de kwaliteit van leven voor deze mensen tijdens en/of na kanker te verhogen? Hierover spraken wij prof. dr. Menno Vriens. ‘Het zou niet mogen uitmaken in welk ziekenhuis een patiënt als eerste terecht komt.’

lees verder

Studie naar schildklierkanker bij kinderen levert opvallende bevindingen op

Een jongen van ongeveer 14 jaar met bruin haar, vanaf de schouders in beeld, staart peizend met het hoofd op de handen links naar links buiten beeld

Onderzoekers Henrike Karim-Kos, oncologisch epidemioloog bij het Prinses Máxima Centrum en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), en Hanneke van Santen, kinderendocrinoloog bij het Prinses Máxima Centrum, delen hun opvallendste bevindingen nadat ze bijna 30 jaar aan data over schildklierkanker bij patiënten onder de 25 jaar analyseerden. De data zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie.

lees verder