Moleculaire tumorboards brengen gepersonaliseerde zorg stap dichterbij

Een aantal ziekenhuizen in Nederland werkt al enige tijd met moleculaire tumorboards. Een moleculaire tumorboard is een multidisciplinaire samenwerking om zeldzame vormen van kanker op moleculair niveau te analyseren met als doel overeenkomsten te vinden met andere vormen van kanker. Op deze manier kunnen mogelijk nieuwe behandelmethodes worden gevonden voor patiënten voor wie geen behandeling meer mogelijk is in de reguliere, oncologische zorg.

Moleculaire diagnostiek wordt steeds vaker ingezet binnen de oncologie. Dit levert extra informatie op over de specifieke eigenschappen van een tumor. Een bijkomend effect is echter wel dat de verzamelde informatie over patiënten steeds complexer wordt. Moleculaire tumorboards, een groep experts op het gebied van moleculaire diagnostiek, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het interpreteren van deze data. Een tumorboard kan bestaan uit tumorbiologen, (moleculair)pathologen, klinisch genetici, oncologen en andere specialisten.

De werkwijze van een moleculair tumorboard is vergelijkbaar met een regulier multidisciplinair overleg, maar dan met een primaire focus op het moleculaire profiel van de kanker in plaats van een specifieke tumorsoort. Aan de hand van het moleculaire profiel dat bij een patiënt is gevonden, kijkt het team naar vergelijkbare profielen bij andere patiënten en welke behandeling eerder de beste resultaten heeft opgeleverd. Op basis daarvan wordt een behandeladvies afgegeven. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de richting van gepersonaliseerde, oncologische zorg.

Zeldzame kankers
Uit recent onderzoek van Jan Maarten van der Zwan (IKNL) blijkt dat 17% van alle nieuw gediagnosticeerde kankers die tussen 2004 tot 2008 in Nederland zijn vastgesteld, onder de definitie ‘zeldzame kankers’ vallen. In Europa is dit aandeel nog hoger (24%). Moleculaire tumorboards kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van een passende behandeling voor patiënten met zeldzame vormen van kanker, waardoor de kans op genezing toeneemt of voor het bieden van een betere en langere palliatieve fase.

Het ministerie van VWS heeft via het Citrienfonds geld beschikbaar gesteld om moleculaire tumorboards te realiseren binnen de oncologische netwerken in Nederland. De leiding en uitrol van dit landelijke project is in handen van dr. Carla van Herpen (Radboudumc) en prof. dr. Hanneke van Laarhoven (AMC). Tijdens een regionale bijeenkomst op 21 juni 2017 zijn zorgprofessionals van ziekenhuizen in Oost-Nederland geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de werkwijze van moleculaire tumorboards en mogelijkheden om deze op te nemen in de regionale, oncologische zorg.

Conferentie AMP Europe 2018
De Association for Molecular Pathology (AMP) houdt van 30 april tot en met 2 mei 2018 een conferentie over moleculaire oncologie in De Doelen in Rotterdam met de titel ‘AMP Europe 2018: Achieving Dramatic Insights into Molecular Oncology and Precision Medicine’. Op het programma staan recente ontwikkelingen rond moleculaire oncologie en uitdagingen en oplossingen voor de vooruitgang van precisiegeneeskunde. Co-organisator is Winand Dinjens, Hoofd Moleculaire Diagnostiek in het Erasmus MC.