Peritonitis carcinomatosa bij laparoscopische versus open chirurgie

Patiënten met dikkedarmkanker die laparoscopische resectie ondergaan, worden minder vaak gediagnosticeerd met peritonitis carcinomatosa in vergelijking met patiënten die open chirurgie krijgen. Gelet op het feit dat er momenteel doeltreffende behandeling beschikbaar is voor geselecteerde patiënten met peritonitis carcinomatosa, is grondige inspectie van het buikvlies van groot belang om deze patiënten een grotere kans op een langere overleving en zelfs genezing te bieden. Dat schrijven I. Thomassen en collega's in European Journal of Surgical Oncology.

Tijdens resectie van een colorectale tumor dient een nauwkeurige inspectie van de buik uitgevoerd te worden om metastasen op te sporen. Het doel van deze studie was om een vergelijking te maken tussen de verhouding van patiënten met peritonitis carcinomatosa tijdens laparoscopische resectie en open resectie. 

Alle patiënten die tussen 2008 en 2012 resectie van een colorectale tumor ondergingen in de voormalige IKZ-regio werden geïncludeerd in de studie. Bij patiënten bij wie peritonitis carcinomatosa was vastgesteld, werd nagegaan welke chirurgische technieken waren toegepast. Ook werd een multivariate logistische regressie analyse uitgevoerd.

Resultaten
In totaal werd bij 6.687 patiënten een colorectale tumor verwijderd, van wie 1.631 patiënten (24 procent) laparoscopische resectie kregen en 4.665 patiënten (70 procent) open chirurgie. Omzetting naar open chirurgie vond plaats bij 391 patiënten (19 procent van laparoscopisch behandelde patiënten). Peritonitis carcinomatosa werd gediagnosticeerd bij 1,4 procent van de patiënten die laparoscopische resectie kregen en 5,0 procent van de patiënten die open chirurgie ondergingen.

Patiënten bij wie de laparoscopische resectie werd omgezet naar open chirurgie bedroeg het aandeel peritoneale carcinomatosis 3,3 procent (p < 0,001). Na correctie voor patiënt- en tumoreigenschappen (bijvoorbeeld T en N stadium) bleek dat patiënten die laparoscopische resectie ondergingen een lagere kans hadden om te worden gediagnosticeerd met peritonitis carcinomatosa tijdens de operatie dan patiënten die open chirurgie kregen (odds ratio = 0,42; p < 0,001).

Laparoscopische versus open resectie 
Irene Thomassen en collega's concluderen dat patiënten die een operatie ondergaan voor het verwijderen van een colorectale tumor minder vaak gediagnosticeerd worden met peritonitis carcinomatosa indien laparoscopische resectie wordt toegepast in vergeleken met open chirurgie. Aangezien er momenteel een doeltreffende behandeling beschikbaar is voor geselecteerde patiënten met peritonitis carcinomatosa, is een grondige inspectie van het buikvlies tijdens de operatie van groot belang om deze patiënten een kans op overleving op lange termijn te bieden en zelfs genezing.

Gerelateerd nieuws

Geen verschillen overleving na CRS + HIPEC met mitomycin C of oxaliplatin

Geen verschillen overleving na CRS + HIPEC met mitomycin C of oxaliplatin

Welke medicatie is beter bij cytoreductieve chirurgie en HIPEC-behandeling bij patiënten met colorectale synchrone peritoneale metastasen, mitomycine C of oxaliplatin? Checca Bakkers (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) en collega’s concluderen op basis van NKR-data dat er geen significante verschillen zijn in de langetermijnoverleving na HIPEC met mitomycine C of oxaliplatin. Een unieke studie naar wereldwijd de meest gebruikte medicatie, mede mogelijk doordat alle centra in Nederland hetzelfde behandelprotocol hanteren.

lees verder

Oversterfte oudere patiënt na darmkankeroperatie geheel verdwenen

‘De NKR heeft een revolutie in de uitkomst van kankerbehandeling bij ouderen zichtbaar gemaakt’, dat zegt professor dr. Harm Rutten, oncologisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en als hoogleraar oncologische chirurgie verbonden aan de Maastricht University.

lees verder