Impact BCC en PCC van de huid op zorg en samenleving steeds groter

De incidentie van kanker aan de keratinocyten (plaveiselcelcarcinoom en basaalcelcarcinoom) is in Nederland tussen 1989-1993 en 2004-2008 verdubbeld. Als gevolg daarvan hebben steeds meer patiënten gedurende langere tijd te maken met functiebeperkingen. Ook moeten zij levensjaren inleveren. Deze uitkomsten tonen volgens Loes Hollestein (Erasmus MC) en collega’s aan dat deze kankersoort een grote last vormt voor de samenleving. Gelet op de verwachte toename van de incidentie van deze kankersoort vormt het beheersen van deze ziektelast een grote uitdaging.

Kanker aan de keratinocyten is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Voor deze studie onderzochten Loes Hollestein en collega’s welke trends zich hebben voorgedaan met betrekking tot de ziektelast van plaveiselcelcarcinoom (PCC) en basaalcelcarcinoom (BCC) in Nederland. Hiervoor werden gegevens verzameld van alle patiënten met nieuw gediagnosticeerd plaveiselcelcarcinoom en/of basaalcelcarcinoom in de periode 1989 - 2008.

Incidentie verdubbeld
De data voor deze studie zijn afkomstig van de Nederlandse Kankerregistratie. Informatie over bevolkingsopbouw, sterftecijfers en levensverwachting werden verkregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De disability-adjusted life-years (DALYs) werden berekend door de som te nemen van de jaren van leven met een functiebeperking en het aantal verloren levensjaren.

Uit de resultaten blijkt dat de incidentie, gestandaardiseerd naar de wereldbevolking, voor kanker aan de keratinocyten verdubbelde tussen de periodes 1989-1993 en 2004-2008 en uitkwam op 103 per 100.000 persoonsjaren voor mannen respectievelijk 94 voor vrouwen. De DALYs ten gevolge van basaalcelcarcinoom stegen met 107 procent en voor plaveiselcelcarcinoom met 67 procent tussen 1989 en 1993. Beide tumoren (BCC en PCC) zorgden tussen 2004 en 2008 voor een totaal verlies van 19.913 DALY's (15.369 levensjaren met een functiebeperking en 4.544 verloren levensjaren).

Grote last voor samenleving
De onderzoekers wijzer er op dat in deze studie uitsluitend rekening is gehouden met de eerste incidentie van kanker aan de keratinocyten per patiënt. De omvang van het aantal levensjaren met een functiebeperking en het inleveren van levensjaren duiden er volgens de onderzoekers op dat deze kankersoort een grote last is voor de Nederlandse samenleving.

Omdat de incidentie van kanker aan de keratinocyten zal blijven stijgen, wordt het beheersen van deze ziektelast een nog grotere uitdaging. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan preventie en reductie van het aantal nacontroles. In de regio van IKNL Eindhoven loopt onder meer een studie om na te gaan of de frequentie van nacontroles bij BCC kan worden verlaagd. 

  • Loes M. Hollestein, Esther de Vries, Mieke J. Aarts, Caroline Schroten enTamar E. C. Nijsten: ‘Burden of disease caused by keratinocyte cancer has increased in The Netherlands since 1989’. 

Gerelateerd nieuws

Huidkanker meest voorkomende vorm van kanker in Nederland

Zaterdag 30 mei is het Huidkankerdag. De incidentie van huidkanker is in 25 jaar met 250% toegenomen. In 1989 kregen in totaal 15.000 mensen een vorm van huidkanker, in 2014 was dat aantal bijna 53.000.  Het is één van de weinige vormen van kanker die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL licht de verschillende soorten huidkanker toe en geeft de cijfers.

lees verder