Lydia van der Geest

Lydia van der Geest

onderzoeker HPB-tumoren

Dr. Lydia van der Geest is onderzoeker bij de afdeling Research & Development. In haar onderzoek focust zij zich op de kwaliteit van zorg voor patiënten met een primaire lever-, galweg-, galblaas- of alvleesklierkanker (Hepato-Pancreato-Biliaire carcinomen). Naast haar aanstelling bij IKNL heeft zij ook een aanstelling als gastonderzoeker op de afdeling Oncologie van het Amsterdam UMC (locatie VUMC).

Na een loopbaan als verpleegkundige, een studie arbeids- & organisatie psychologie (RU Leiden, 1994) en een periode als beleidsonderzoeker met als focus de gezondheidszorg kwam zij in 2003 in dienst bij de regionale IKW, later opgegaan in IKNL. Na afronding van een master Epidemiologie (VU Amsterdam, 2012) verschoof haar aandachtsgebied van het gehele maag-darmkanaal naar specifiek de HPB tumoren. Daarnaast promoveerde zij op een proefschrift over alvleesklierkanker bij ouderen (Universiteit van Amsterdam, 2019).

Nevenactiviteiten

  • Lid wetenschappelijke commissie Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
  • Deelname Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
  • Lid Registerbestuur Lever-galwegkankerregister (DHCG en IKNL)
  • Deelname Dutch Hepatocellular & Cholangiocarcinoma Group (DHCG)

Proefschrift

Publicaties

  • Zie Pubmed voor een overzicht

 

Nieuws

Betere zorg alvleesklierkanker vraagt om meer persoonlijke aanpak

Proefschrift Simone Augustinus Alvleesklierkanker (pancreascarcinoom) kent over het algemeen een slechte prognose. Om patiënten zo goed mogelijk te helpen, werken medisch specialisten in een multidisciplinair team samen in de Dutch Pancreatic Cancer Group. Daarin wordt kennis over de nieuwste behandelmethoden gedeeld binnen expertisecentra, zodat patiënten de voor hen meest optimale behandeling kunnen krijgen. Het proefschrift van Simone Augustinus (Amsterdam UMC) over het Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP) beschrijft de meest recente wetenschappelijke inzichten van deze samenwerking. lees verder

Verdubbeling patiënten met levercel- en galwegkanker

Levercel- en galwegkanker in Nederland Het aantal diagnoses levercel- en galwegkanker zal het komend decennium verdubbelen. Dat blijkt uit het rapport ’Levercel- en galwegkanker in Nederland’, dat trends en ontwikkelingen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) weergeeft. De overleving van beide kankersoorten is toegenomen. Desondanks zien de auteurs van het rapport ruimte voor verbetering. lees verder

Netwerkzorg bij diagnose- en behandeltraject alvleesklierkanker: Nederland loopt voor, maar ruimte voor verbetering

Jana Hopstaken onderzocht het diagnose- en behandeltraject bij alvleesklierkanker

Jana Hopstaken (Radboudumc) bracht met NKR-data de effecten van netwerkzorg in kaart rondom Nederlandse centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van alvleesklierkanker. Meestal wordt er gekeken naar effecten van een behandeling (bijvoorbeeld chirurgie), maar onderzoek hoe ziekenhuizen samenwerken in het diagnostische of behandelingstraject is er niet tot nauwelijks. Ze ziet dat in Nederland samenwerking en dataverzameling er beter op staat dan in andere landen, maar ook punten ter verbetering. ‘Op een congres in de VS vernam ik onlangs dat ze daar langzaamaan pas beginnen met centralisatie en netwerkzorg.’

lees verder

Kankersoorten

HPB-tumoren

Aandachtsgebied

Kwaliteit van zorg

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn