Prevalentie slokdarm- en maagkanker

In 2017 waren er 5529 personen in Nederland die in de 10 jaar daarvoor de diagnose slokdarmkanker kregen en nog in leven waren (10-jaarsprevalentie). Voor maagkanker waren dit 2789 mensen.