Huidkanker

Huidkanker is de meestvoorkomende vorm van kanker in Nederland. Bij het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling (met name op jonge leeftijd) aan uv-straling van de zon en/of de zonnebank de belangrijkste risicofactor. Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen, dat blijkt uit het Rapport Huidkanker in Nederland (pdf).

Voor het eerst is er volledig zicht op het voorkomen van huidkanker, doordat vanaf 2016 gegevens van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken samenkomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Als basaalcelcarcinoom wordt meegerekend dan is van alle diagnoses kanker ongeveer de helft huidkanker.

Epidemiologen concluderen dat huidkanker in Nederland epidemische vormen aan neemt en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Dit vraagt om passende aandacht voor preventie, (vroege) diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met huidkanker. Hierbij is een goede samenwerking van huisartsen (die de patiënt vaak als eerste zien) en andere medisch specialisten essentieel. De stuurgroep Huidkankerzorg Nederland lanceerde april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker. Zie voor méér (actuele) informatie over het Nationaal Actieplan Huidkanker de website: Nationaal Actieplan Huidkanker

Lees meer over de incidentieoverleving, prevalentie en sterfte van huidkanker. 

Informatie over huidkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over registratie, wetenschappelijk onderzoek of verbetering van de huidkankerzorg, neemt u dan contact op met:

Geen resultaten gevonden.