Over de cijfers

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) zijn gegevens vastgelegd van alle patiënten met kanker in Nederland sinds 1989. Het gaat hierbij om informatie over diagnostiek, tumorkarakteristieken en behandelingen. De gegevens worden verzameld en gestandaardiseerd door speciaal geschoolde datamanagers van IKNL. Zij doen dit op basis van informatie uit de medische patiëntendossiers van alle Nederlandse ziekenhuizen.

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de NKR en publiceert informatie over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Deze informatie wordt gepubliceerd in vakbladen en rapporten welke worden gedeeld met onder andere zorgprofessionals en beleidsmakers. De inzichten uit de gegevens van de NKR leiden tot effectievere interventies en uiteindelijk tot betere zorg voor de patiënt met kanker.

Itemset

In de zogeheten ‘itemset’ kunt u een lijst van gegevens zien die in de NKR voor baarmoederkanker worden verzameld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling NKR-analyse of één van onze onderzoekers met aandachtsgebied gynaecologische kanker.

Itemset NKR baarmoederkanker (endometriumcarcinoom)

Cijfers op maat  

Via NKR-cijfers kunt u zelf bepalen welke cijfers u wilt zien over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht en leeftijd. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat. Voor het beantwoorden van specifiekere vragen of voor inzichten ten behoeve van klinisch- en epidemiologisch onderzoek, kunt u hiervoor aanvullend gegevensaanvragen indienen.