Cijfers baarmoederkanker

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentie-, overlevings-, prevalentie- en sterftecijfers gebaseerd op data uit de Nederlandse Kankerregistratie.

In november 2023 lanceerden we een overzicht met (geanonimiseerde) regionale verschillen in trends en met cijfers over baarmoederkanker. Klik op de afbeelding om naar dit overzicht te gaan. 

 

Incidentie baarmoederkanker

Jaarlijks krijgen ruim 2000 mensen in Nederland de diagnose baarmoederkanker. Daarmee is deze vorm van kanker de meest voorkomende gynaecologische kanker in Nederland. 

De incidentie van baarmoederkanker stijgt in absolute aantallen al sinds lange tijd. Als we deze cijfers corrigeren voor leeftijdsopbouw van de bevolking, zien we dat de incidentie de laatste jaren ongeveer gelijk blijft. De stijging in absolute aantallen is dan ook het gevolg van de vergrijzende bevolking. 

Overleving baarmoederkanker

De vijfjaarsoverleving van baarmoederkanker is de afgelopen decennia licht toegenomen. Momenteel is de vijfjaarsoverleving rond de 80 procent. Deze relatief goede overlevingscijfers zijn het gevolg van het feit dat baarmoederkanker meestal in een vroeg stadium al klachten geeft en dan relatief snel wordt gediagnosticeerd en behandeld.

 

Prevalentie baarmoederkanker

In 2020 waren er ongeveer 8000 vrouwen die leven met of na de diagnose baarmoederkanker. Dit aantal neemt toe door de stijgende incidentie en de verbeterde overlevingskansen. 

 

Sterfte baarmoederkanker

Het aantal vrouwen dat overlijdt aan de gevolgen van baarmoederkanker is de laatste jaren toegenomen. In 2019 overleden ruim 570 vrouwen door de gevolgen van baarmoederkanker.  Als we deze cijfers corrigeren voor de leeftijdsopbouw van de bevolking, zien we juist een licht dalende lijn.