COVID-19 en hoofd-halskanker

Als gevolg van de COVID-19-crisis was het aantal nieuwe diagnoses hoofd-halskanker sinds het voorjaar lager dan verwacht. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA.

Er was een duidelijk afname van het aantal diagnoses van hoofd-hals kanker in de maanden februari t/m mei (figuur aantal). Toen werd gemiddeld bijna 75% van het aantal diagnoses gesteld in vergelijking met dezelfde periode in 2017 t/m 2019.

In de periode juni t/m augustus was het aantal diagnoses vergelijkbaar met eerdere jaren. Vanaf september was het aantal diagnoses hoger.

De daling tijdens de COVID-19-crisis is waarschijnlijk veroorzaakt door uitgestelde huisartsbezoeken en doorverwijzingen alsmede uitstel van diagnostiek in de ziekenhuizen. Voor afwijkingen in de mond (ongeveer 30% van hoofd-halskanker), kan het tijdelijk staken van de reguliere zorgverlening door mondzorgprofessionals een additionele rol hebben gespeeld.

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19