COVID-19 en hoofd-halskanker

hoofd-halskanker in het voorjaar van 2020 lager dan verwacht. Na deze periode zien we geen negatief effect meer op het aantal nieuwe hoofd-halskanker diagnoses. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA.

Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie was er een duidelijk afname van het aantal diagnoses van hoofd-hals kanker (maart t/m mei van 2020; figuur). Toen werd gemiddeld ongeveer 80% van het aantal diagnoses gesteld in vergelijking met dezelfde periode in 2017 t/m 2019.

Na deze eerste golf van de corona-epidemie zien we geen negatief effect meer op het aantal diagnoses, maar zijn de aantallen vergelijkbaar met of net iets hoger dan in voorgaande jaren.

Door vergrijzing en bevolkingsgroei ligt een iets hoger aantal diagnoses in de lijn der verwachting. De maandelijkse variatie komt doordat er verschil is in het aantal werkdagen per maand en doordat hoofd-hals kanker relatief zeldzaam is. Een klein verschil in het aantal diagnoses heeft dan relatief veel invloed op het verloop van de lijn.

De daling tijdens de eerste golf van COVID-19-crisis is waarschijnlijk veroorzaakt door uitstel van huisartsbezoeken, doorverwijzingen en diagnostiek in ziekenhuizen. Voor afwijkingen in de mond (ongeveer 30% van hoofd-halskanker), kan het tijdelijk staken van de reguliere zorgverlening door mondzorgprofessionals van 16 maart 2020 tot 28 april 2020 een additionele rol hebben gespeeld.

Een tweede dip in het aantal hoofd-hals kanker diagnoses is in latere golven van de corona-epidemie waarschijnlijk voorkomen doordat mensen met klachten, huisartsen, tandartsen, anders zorgprofessionals en ziekenhuizen hun werkwijze hebben aangepast aan de nieuwe situatie.

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19