COVID-19 en hoofd-halskanker

Als gevolg van de COVID-19-crisis was het aantal nieuwe diagnoses hoofd-halskanker in het voorjaar van 2020 lager dan verwacht. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA.

Er was een duidelijk afname van het aantal diagnoses van hoofd-hals kanker (figuur) in de maanden februari t/m mei van 2020. Toen werd gemiddeld ongeveer 80% van het aantal diagnoses gesteld in vergelijking met dezelfde periode in 2017 t/m 2019.

In de periode juni t/m september 2020 was het aantal diagnoses vergelijkbaar met eerdere jaren. In oktober t/m december 2020 lijkt het aantal diagnoses wat hoger in vergelijking met eerdere jaren (figuur), terwijl er vanaf januari 2021 vergelijkbare aantallen worden gevonden als in de periode 2017 t/m 2019.

De daling tijdens de COVID-19-crisis is waarschijnlijk veroorzaakt door uitstel van huisartsbezoeken, doorverwijzingen en diagnostiek in ziekenhuizen. Voor afwijkingen in de mond (ongeveer 30% van hoofd-halskanker), kan het tijdelijk staken van de reguliere zorgverlening door mondzorgprofessionals van 16 maart 2020 tot 28 april 2020 een additionele rol hebben gespeeld.

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19