Goed Voorbeeld: Inspiratiecyclus STEM

Wat is het?
De Inspiratiecyclus STEM ondersteunt en versterkt zorgverleners om met zorgvragers in contact te zijn over hun (naderende) levenseinde. In dat contact worden antwoorden gezocht op de vraag wat voor de zorgvragers en hun naasten belangrijk én onbelangrijk is.

Wat is de meerwaarde van STEM voor zorgverleners?
Met het inzetten van STEM leren zorgverleners te differentiëren in deze contacten, hun eigen houding tot sterven te onderzoeken en te beseffen dat die eigen houding invloed heeft op de relatie met zorgvragers. Dit goede voorbeeld stimuleert eveneens het onderlinge contact tussen zorgverleners over de betekenis van lijden in hun dagelijkse werk en hoe zij daar als (multidisciplinair) team mee omgaan. Daarnaast is het met STEM mogelijk om het contact over de laatste levensfase te verankeren in het proces en dossiervorming.

Voor organisaties en netwerken leidt het normaliseren van dit levenseindecontact tot meer ruimte, meer zekerheid over dit onderwerp en dus beter patiëntencontact en meer tevredenheid bij werknemers.Randvoorwaarden
Het Goede Voorbeeld STEM kan altijd worden ingezet. Van bewustwording rond palliatieve zorg tot de laatste details bij professionaliseringstrajecten. De effectiviteit is het grootst wanneer sterven vanuit de organisatievisie een belangrijk item is en er ook anderszins (medisch, psychologisch, sociaal en spiritueel) wordt gewerkt aan de vraag hoe het levenseinde van zorgvragers zo goed mogelijk kan worden vormgegeven.

Afhankelijk van de vraag liggen de kosten tussen de € 650,- en de € 7.000,- per project. De looptijd verschilt dan van 1 dagdeel tot 9 dagdelen (doorlooptijd 5 maanden). Bij bewustwordingsbijeenkomsten kunnen tot 250 mensen tegelijk komen, bij implementatie-projecten maximaal 12.

Wat is er nodig?
Enthousiaste mensen die bereid zijn om kwetsbaar te zijn, te leren en door hun organisatie daarin worden ondersteund.

Ondersteuning
Stichting STEM helpt mee in het organiseren van bijeenkomsten en projecten. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van audiovisuele middelen, acteurs, accreditatie, lesmateriaal etc.

Uitgebreide informatie
Voor meer informatie over STEM, kijk op: www.stichtingstem.info en www.doodgewoonbespreekbaar.nl.

Contactpersoon
Heeft u vragen over de inspiratiecyclus STEM? Neem dan contact op met:

Bert Buizert
directeur
E: bert.buizert@stichtingstem.info logo stem
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: