Benader IKNL-trialbureau tijdig bij aanvragen KWF-subsidie klinische studies

19-03-2018
IKNL verzorgt centraal en lokaal datamanagement, trialconsulentschap en monitoring voor klinische studies. KWF Kankerbestrijding kan deze activiteiten (deels) financieren met een subsidie. Op 6 juni 2018 is de volgende deadline voor subsidieaanvragen bij KWF Kankerbestrijding. Als u het IKNL-trialbureau wilt inschakelen om uw klinische studie te ondersteunen met een of meer van bovenstaande diensten, kan een trialconsulent u helpen bij de KWF-subsidieaanvraag.


Werkwijze IKNL-trialbureau 

IKNL stelt een passende offerte op voor het aanvragen van de juiste subsidievergoedingen om uiteindelijk de gevraagde diensten te kunnen verlenen. De trialconsulent kan verder adviseren bij het inschatten van de haalbaarheid, het invullen van de subsidieaanvraag voor wat betreft de IKNL dienstverlening en het samen te stellen pakket aan documenten bij de aanvraag.

Ondersteuning bij subsidieaanvraag
Wilt u gebruik maken van onze diensten voor uw KWF-subsidieaanvraag voor de huidige ronde (sluitingsdatum 6 juni 2018)? Laat dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 23 april 2018 weten via trialbureau@iknl.nl. Het is belangrijk bij uw verzoek ons inventarisatieformulier in te vullen en in te leveren met een zo volledig mogelijk pakket aan finale studiedocumenten zoals protocol, CRF’s, patiënten informatiebrief en een korte samenvatting.

Mocht deze deadline van 23 april 2018 onmogelijk haalbaar zijn en u wilt toch onze ondersteuning dan verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 23 april 2018 bij ons kenbaar te maken. Wij zullen dan alles in het werk stellen onze planning zo in te richten dat wij een passende vorm van ondersteuning kunnen bieden.  Bij onvolledige verzoeken of verzoeken die ingeleverd zijn na 23 april 2018 kan het IKNL-trialbureau helaas geen tijdige aanlevering van de offerte garanderen.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het IKNL-trialbureau via
trialbureau@iknl.nl.

 

volg ons: