chirurgie bij stadium II niet-kleincellig longkanker

Invloed van een snelle behandeling op de overleving van patiënten met vroeg stadium niet-kleincellig longkanker

Patiënten met klinisch stadium II niet-kleincellig longkanker hebben baat bij een snelle start van een chirurgische behandeling (operatie). Hun overlevingskansen zijn dan hoger. Dit blijkt uit een recente studie van Sosse Klarenbeek van Radboud UMC, IKNL-onderzoeker Mieke Aarts en collega’s. Opvallend genoeg werd dit fenomeen niet gezien bij stadium I en ook niet bij patiënten die behandeld werden met radiotherapie bij stadium II.

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie in de periode 2014-2019. De doorlooptijd was gedefinieerd als het aantal dagen tussen het eerste polikliniekbezoek bij de longarts en de start van de behandeling. Patiënten die een mediastinoscopie hadden ondergaan werden uitgesloten van de studie. De mediane doorlooptijd bedroeg 47 dagen voor stadium I en 46 dagen voor stadium II. De kans op overlijden bleek verhoogd (hazard ratio 1.36) bij vertraagde behandeling van patiënten met klinisch stadium II. Verrassend was wel dat dit fenomeen vooral optrad bij patiënten die postchirurgisch stadium I bleken te hebben. Vertraging van de chirurgische behandeling werd vooral bepaald door diagnostische verrichtingen (EUS, EBUS, transthoracaal biopt).

Aanbeveling

De onderzoekers raden aan om het diagnostisch onderzoek en de besluitvormingsstrategie te optimaliseren. Door de komst van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling vereist dit onderwerp de komende jaren extra aandacht.

Meer informatie

Neem contact op met Ronald Damhuis, onderzoeker, of lees het volledige artikel:

Gerelateerd nieuws

Behandelkeuze stadium I NSCLC: veel variatie ziekenhuizen; overleving gelijk

Behandelkeuze stadium I NSCLC: veel variatie ziekenhuizen; overleving gelijk

Door centralisatie is het aantal ziekenhuizen in Nederland gedaald dat zelf longkankeroperaties uitvoert. Hoewel dit bijdroeg aan de variatie in behandelkeuze tussen ziekenhuizen, heeft dit in de praktijk bij patiënten met stadium I niet-kleincellige longkanker (NSCLC) niet geleid tot een slechtere algemene overleving. Dit suggereert volgens Julianne de Ruiter (NKI-AvLen collega’s dat verdere centralisatie van longkankerchirurgie waarschijnlijk geen nadelige impact zal hebben op de uitkomsten van behandeling.

lees verder

Proefschrift over betere diagnostiek & behandeling LCNEC

Pathologen en (long)oncologen worden bij de diagnose en behandeling van patiënten met grootcellig neuro‐endocrien longcarcinoom (LCNEC), een zeldzame vorm van longkanker, geconfronteerd met allerlei problemen. Jules Derks beschrijft in zijn proefschrift mogelijkheden die kunnen bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling van deze ziekte. Zo kunnen patiënten met bevestigd LCNEC mogelijk voordeel hebben bij gecombineerde chemotherapie met platinum‐gemcitabine of platinum‐taxaan, een regime dat tot dusver bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom werd ingezet.
 

lees verder