groepsfoto team Datarunners bij finish Roparun

Ruim 13.000 euro opgehaald door Roparun team Datarunners

Wat een fantastische Roparun heeft team Datarunners van IKNL/PZNL achter de rug. Bij elkaar legde het team zo'n 530 kilometer in estafette af in de dagen én nachten van 27, 28 en 29 mei. Inmiddels is bekend geworden dat zij daarmee ruim 13.000 euro opgehaald hebben. In totaal is de opbrengst van alle Roparunteams samen dit jaar zo'n 2,6 miljoen euro. Dit komt ten goede aan initiatieven in de palliatieve zorg voor mensen die helaas te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn.

Teamspirit

De Roparun was een mooie, intense reis voor IKNL-team Datarunners, in alle opzichten. Iedereen uit het team heeft zich geweldig ingezet. Een greep uit de reacties na afloop van de deelnemers uit het team; 
-    'Wat een mooie en gave afsluiting van een waanzinnig gaaf weekend!'
-    'Onvergetelijk om dit mee te maken.'
-    'Het was een grandioze ervaring, een avontuur voor het leven.'
-    'Wat een teamwork!'

Support

Het succes van team Datarunners was niet mogelijk geweest zonder de support en de vele donaties van familie, vrienden en naasten van het team. Bij elkaar hebben zij een bedrag van zo’n 10.000 euro opgebracht, waarvoor enorm veel dank! Daarnaast is het team veel dank verschuldigd aan de ‘vrienden van het team’, de sponsoren die op allerlei manieren bijdroegen, zowel in sponsorbedragen als bijvoorbeeld in het leveren van shirts en zelfs een chauffeur voor het team. Veel dank daarvoor aan BPRA, Cooler media, Hexspoor, Goeree lighthouse, Zorgkeuzelab, Truelime, Medilingua , Orange Hill, Sidekick IT en natuurlijk PZNL en IKNL zelf. Dankzij al deze mensen en organisaties hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Team Datarunners hoopt, dat zij bij een eventuele volgende editie weer op de 'vrienden van het team' mogen rekenen.

Gerelateerd nieuws

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder