hand op schouder mantelzorger

Tijdige ondersteuning emotioneel welzijn van nabestaanden van belang

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven. Een gebeurtenis die invloed heeft op de mentale gezondheid van nabestaanden. De impact ervan verschilt echter per persoon. Onderzoeker Laurien Ham en haar collega’s onderzochten het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met uitgezaaide kanker. Ook gingen ze na wat de factoren zijn die hiermee samenhangen, om zo kwetsbare personen snel te kunnen herkennen en ondersteunen.

Ham e.a. maakten voor hun onderzoek gebruik van de eQuiPe-studie. Dit is een langlopende studie naar de ervaren kwaliteit van zorg en leven bij patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Zij onderzochten bij 150 nabestaanden het verband tussen het emotioneel functioneren na overlijden en factoren zoals geslacht, de aard van de relatie met de patiënt, het opleidingsniveau, de algemene kwaliteit van leven voor overlijden, sociale steun voor en na overlijden, ondersteuning van zorgprofessionals na overlijden van de patiënt, de leeftijd van patiënt en nabestaande en het aantal jaren tussen de eerste diagnose en het overlijden van de patiënt.

Helft nabestaanden laag emotioneel functioneren

De gemiddelde leeftijd van de nabestaanden in de studie was 62 jaar en 57% van hen was vrouw. Bijna de helft van de nabestaanden van patiënten met uitgezaaide kanker ervaarde een laag emotioneel functioneren drie tot zes maanden na overlijden. Dat houdt in dat ze een gespannen, prikkelbaar, neerslachtig of bezorgd gevoel hebben. Een beter emotioneel functioneren vóór het overlijden van de patiënt en meer sociale steun na het overlijden hadden een beschermend effect op het emotioneel welbevinden van de nabestaanden. Ook uit eerder onderzoek is bekend dat een lagere kwaliteit van leven voor- en minder sociale steun voor en tijdens het rouwproces samenhangen met een lagere kwaliteit van leven na het overlijden.

Het is dus belangrijk, dat zorgprofessionals zorginterventies voor naasten inzetten gedurende het hele ziektetraject van de patiënt en niet alleen na diens overlijden, aldus Ham.

Zowel jonge als oudere nabestaanden ondersteuning nodig, vrouwen wellicht meer dan mannen

Advies van de onderzoekers is om toekomstig onderzoek te richten op de (ervaren) kwaliteit van ondersteuning bij het levenseinde en bij rouwverwerking. Het lijkt erop dat vrouwen een lagere kwaliteit van leven ervaren dan mannen, wat erop kan duiden dat vrouwen extra aandacht behoeven tijdens het ziektetraject van de patiënt en na het overlijden. Op basis van de resultaten concluderen de onderzoekers ook dat zowel jongere als oudere naasten ondersteuning nodig hebben. Verder moet er meer onderzoek worden gedaan om inzicht te krijgen in de oorzaken van een laag emotioneel functioneren tijdens rouwverwerking, wat kan helpen bij het ontwikkelen van passende rouwzorg.

 

Gerelateerd nieuws

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder