Het proefschrift van Vromans belicht onder andere gedeelde besluitvorming

Op maat gemaakte risico-informatie helpt patiënten met kanker

Patiënten met kanker hebben grote behoefte aan op maat gemaakte informatie op basis van cijfers en statistieken over bijvoorbeeld overleving, behandeluitkomsten en risico’s op bijwerkingen. Zij vinden deze nuttiger dan algemene gegevens gebaseerd op statistieken. Die specifieke informatie krijgen zij nu niet. Artsen en ook keuzehulpen op websites zouden die informatie op maat wel goed moeten uitleggen in de juiste vorm. Dat stelt Ruben Vromans (Tilburg University, IKNL) in zijn proefschrift die hij op 8 juli succesvol heeft verdedigd. 

Artsen zijn opgeleid om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen bij de gedeelde besluitvorming over behandeling van patiënten met kanker. Toch bestaat de aangeboden informatie hoofdzakelijk uit generieke statistieken die geen rekening houden met unieke kenmerken van individuele patiënten (leeftijd, geslacht, of kenmerken van een tumor). De meeste patiënten willen persoonlijke risico-informatie en prognoses wel degelijk ontvangen.

Gepersonaliseerde risico’s worden doorgaans als relevanter gezien dan generieke risico’s en informatie hierover kan dan ook een sleutelrol spelen bij de behandelkeuze van een patiënt. Er is dan wel speciale aandacht nodig voor patiënten die meer moeite hebben met het interpreteren van kansen en getallen.

Gezamenlijke besluitvorming

Vromans benadrukt ook de noodzaak om verder te gaan dan het verstrekken van gedetailleerde, specifieke en geïndividualiseerde risicostatistieken. Communicatoren, zoals artsen, verpleegkundigen en ontwikkelaars voor keuzehulpen via websites, moeten geschikte formats selecteren. Die formats moeten aansluiten bij de behoeften, voorkeuren en informatieverwerkingsstijlen van individuele patiënten.

Zo is het belangrijk dat gepersonaliseerde risico’s nooit alleen via woorden (bijvoorbeeld: ‘Deze bijwerking komt vaak voor bij mannen zoals u’) worden gecommuniceerd, maar altijd in combinatie met numerieke (bijvoorbeeld: ‘bij 10 van de 100 mannen zoals u’) of visuele informatie (met bijvoorbeeld pictogrammen). 
Daarnaast is het belangrijk dat de gepersonaliseerde risico’s goed worden uitgelegd, door het bespreken van de risicofactoren. Op deze manier kan gezamenlijke besluitvorming over de behandeling van kanker worden bevorderd.

  • Het proefschrift van Ruben Vromans 'Communicating personalized risks to patients with cancer: A multi-method approach' is te raadplegen via de website van Tilburg University
Gerelateerd nieuws

Krachttraining en eiwitsuppletie tijdens androgeendeprivatietherapie bij prostaatkanker

krachttraining oudere man op fitnesstoestel

Krachttraining verhoogt de spiermassa en spierkracht bij prostaatkankerpatiënten die androgeendeprivatietherapie ondergaan en gaat de nadelige effecten van deze behandeling tegen. Eiwitsuppletie biedt hierbij geen extra voordelen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Lisanne Houben en Maarten Overkamp, promovendi onder begeleiding van Dr. Sandra Beijer (IKNL), Dr. Milou Beelen (Universiteit Maastricht) en Prof. Dr. Luc van Loon (Universiteit Maastricht).

lees verder

KWF honoreert ADMINISTRATE, onderzoek naar effecten nieuwe beeldvormende technieken bij diagnostiek prostaatkanker

geklede man liggend in scan

KWF honoreert onderzoeksproject ADMINISTRATE (Advanced Diagnostic Modalities in ImagiNg Impacting on diagnosiS, TReatment And paTient outcomE). In dit onderzoek zal de implementatie en klinische impact van de diagnostische prostaat-MRI en PSMA-PET/CT worden geëvalueerd. Met de verkregen inzichten kan het diagnostisch traject van prostaatkanker verder worden geoptimaliseerd en kunnen patiënten in de toekomst beter worden geïnformeerd, wat leidt tot betere gedeelde besluitvorming.

lees verder