Monitor oncologische zorg van IKNL en DHD voor elk ziekenhuis

Ziekenhuizen kunnen vanaf oktober gebruikmaken van de Monitor Oncologische Zorg. In de online omgeving kunnen ziekenhuizen de kankerdiagnoses en behandelingen in het eigen ziekenhuis vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. De monitor is een resultaat van de geïntensiveerde samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD. Deze snelle stuurinformatie heeft ziekenhuizen het afgelopen jaar ondersteund bij het realiseren van inhaalzorg en is ook in de huidige coronapiek weer van cruciaal belang.

IKNL en DHD werken intensief samen om ziekenhuizen zo volledig mogelijke stuurinformatie over de oncologische zorg te bieden. Vanaf het begin van de coronacrisis ontvangen ziekenhuizen rapportages over het aantal kankerdiagnoses en behandelingen. Het overzicht van kankerdiagnoses komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) die gevuld wordt met laboratoriumuitslagen uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). De gegevens over behandelingen zijn afkomstig uit de data die de ziekenhuizen voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg aanleveren aan DHD. DHD en IKNL hebben deze stuurinformatie nu verder ontwikkeld tot de digitale Monitor Oncologische Zorg. De data in de online applicatie worden maandelijks bijgewerkt voor alle kankersoorten. De monitor geeft daarmee snelle en meer volledige informatie over diagnostiek en behandelingen in de oncologie.

De monitor is een van de resultaten van de samenwerking tussen IKNL en DHD. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder integreren van de dataverzameling en -validatie. Uitgangspunten hierbij zijn efficiëntie, hoge datakwaliteit en vermindering van de registratielast in ziekenhuizen.

Toegang tot de monitor voor ziekenhuizen

In elk ziekenhuis is een lokaal beheerder aangesteld die u toegang kan geven tot de monitor. De DHD-servicedesk (info@dhd.nl) vertelt u graag wie de lokaal beheerder in uw ziekenhuis is. Met uw inloggegevens logt u vervolgens in op https://monitoroncologie.dhd.nl 

Landelijk overzicht

Het landelijke overzicht van het aantal diagnoses en behandelingen is te raadplegen op de website van IKNL: www.iknl.nl/covid-19

NKR en LBZ

De databases van IKNL en DHD, respectievelijk de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), zijn complementair en leveren samen belangrijke stuurinformatie voor ziekenhuizen over nagenoeg alle kankersoorten. Samen bieden de databases data van hoge kwaliteit die bruikbaar zijn voor meerdere doelen.

De NKR is een landelijke database met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. De meerwaarde van de NKR ligt in de validatie door datamanagers van IKNL, die zorgprofessionals in de ziekenhuizen ontzorgt en onafhankelijkheid van de data vergroot. De LBZ-database bevat een volledig overzicht van de geleverde zorg in de Nederlandse ziekenhuizen, waaronder ook alle oncologische behandelingen. Gezamenlijk hebben de partijen de gegevens over alle oncologische diagnoses en behandelingen. Ziekenhuizen beschikken hiermee over een actuele, landelijk complete benchmark voor vergelijking op regionaal en landelijk niveau. In de toekomst zullen deze databronnen verder worden verrijkt met onder andere gegevens over de kwaliteit van leven van patiënten.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe publicatie onthult verband tussen inkomen en kankerdiagnoses

Kanker en sociaal-economische status Het is bekend dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar korter leven en 22 jaar eerder een minder goede gezondheid ervaren dan mensen met een hoog inkomen. Dit heeft ook betrekking op het risico op kanker. Vandaag publiceert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het eerste deel van een drieluik over sociaal-economische status (SES) en kanker, waarbij SES staat voor de maatschappelijke positie die iemand inneemt vaak gemeten naar inkomen of opleiding. In dit eerste deel wordt de relatie belicht tussen inkomen en kankerdiagnoses en tussen inkomen en het stadium van kanker bij diagnose. lees verder

Nieuwe Europese incidentie- en sterftecijfers: vaker kanker bij Nederlandse vrouwen

Stylistische weergave van geografisch Europa in wit met daarover een netwerk gelegd in zwart die steden met elkaar verbind, met hoofdsteden in blauw
  • Aantal nieuwe diagnoses bij Nederlandse vrouwen: top 3 na Noorwegen en Denemarken, sterfte op plaats 7
  • Nederlandse mannen in middenmoot: incidentie plaats 13, sterfte plaats 16
  • Vooral longkanker vaker bij Nederlandse vrouwen; borstkanker in top 5
lees verder