Monitor oncologische zorg van IKNL en DHD voor elk ziekenhuis

Ziekenhuizen kunnen vanaf oktober gebruikmaken van de Monitor Oncologische Zorg. In de online omgeving kunnen ziekenhuizen de kankerdiagnoses en behandelingen in het eigen ziekenhuis vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. De monitor is een resultaat van de geïntensiveerde samenwerking tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD. Deze snelle stuurinformatie heeft ziekenhuizen het afgelopen jaar ondersteund bij het realiseren van inhaalzorg en is ook in de huidige coronapiek weer van cruciaal belang.

IKNL en DHD werken intensief samen om ziekenhuizen zo volledig mogelijke stuurinformatie over de oncologische zorg te bieden. Vanaf het begin van de coronacrisis ontvangen ziekenhuizen rapportages over het aantal kankerdiagnoses en behandelingen. Het overzicht van kankerdiagnoses komt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) die gevuld wordt met laboratoriumuitslagen uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). De gegevens over behandelingen zijn afkomstig uit de data die de ziekenhuizen voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg aanleveren aan DHD. DHD en IKNL hebben deze stuurinformatie nu verder ontwikkeld tot de digitale Monitor Oncologische Zorg. De data in de online applicatie worden maandelijks bijgewerkt voor alle kankersoorten. De monitor geeft daarmee snelle en meer volledige informatie over diagnostiek en behandelingen in de oncologie.

De monitor is een van de resultaten van de samenwerking tussen IKNL en DHD. Daarnaast wordt gewerkt aan het verder integreren van de dataverzameling en -validatie. Uitgangspunten hierbij zijn efficiëntie, hoge datakwaliteit en vermindering van de registratielast in ziekenhuizen.

Toegang tot de monitor voor ziekenhuizen

In elk ziekenhuis is een lokaal beheerder aangesteld die u toegang kan geven tot de monitor. De DHD-servicedesk (info@dhd.nl) vertelt u graag wie de lokaal beheerder in uw ziekenhuis is. Met uw inloggegevens logt u vervolgens in op https://monitoroncologie.dhd.nl 

Landelijk overzicht

Het landelijke overzicht van het aantal diagnoses en behandelingen is te raadplegen op de website van IKNL: www.iknl.nl/covid-19

NKR en LBZ

De databases van IKNL en DHD, respectievelijk de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), zijn complementair en leveren samen belangrijke stuurinformatie voor ziekenhuizen over nagenoeg alle kankersoorten. Samen bieden de databases data van hoge kwaliteit die bruikbaar zijn voor meerdere doelen.

De NKR is een landelijke database met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. De meerwaarde van de NKR ligt in de validatie door datamanagers van IKNL, die zorgprofessionals in de ziekenhuizen ontzorgt en onafhankelijkheid van de data vergroot. De LBZ-database bevat een volledig overzicht van de geleverde zorg in de Nederlandse ziekenhuizen, waaronder ook alle oncologische behandelingen. Gezamenlijk hebben de partijen de gegevens over alle oncologische diagnoses en behandelingen. Ziekenhuizen beschikken hiermee over een actuele, landelijk complete benchmark voor vergelijking op regionaal en landelijk niveau. In de toekomst zullen deze databronnen verder worden verrijkt met onder andere gegevens over de kwaliteit van leven van patiënten.

Gerelateerd nieuws

Aantal diagnoses kanker stijgt komend decennium tot 156.000 per jaar

In 2032 18 diagnoses per uur, vooral door vergrijzing en leefstijl

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses neemt de komende tien jaar flink toe, naar 156.000 diagnoses per jaar. Dat komt zowel door de vergrijzing als door leefstijl. Deze toename is in de komende tien jaar voor het grootste deel niet meer te voorkomen, maar meer inzet op preventie is nu nodig om stijging van het aantal kankergevallen in de verdere toekomst te voorkomen. Dat blijkt uit het trendrapport ‘Kanker in Nederland - trends & prognoses tot en met 2032’ dat Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vandaag publiceert op het symposium van de Nederlandse Kankerregistratie.

lees verder

124.000 nieuwe kankerpatiënten in 2021

Wereldkankerdag

Aantal nieuwe kankerpatiënten weer in lijn met de verwachting voor de covid19-epidemie

In 2021 werd bij 124.000 patiënten kanker vastgesteld, 11.000 meer dan in 2020 en 4.000 meer dan in 2019. De stijging ten opzichte van 2019 (gemiddeld 2.000 per jaar) is volgens verwachting op basis van de bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Het aantal kankerdiagnoses was in 2020 lager dan in 2019 door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van bevolkingsonderzoeken naar kanker en afschaling van de zorg in de eerste maanden van de covid19-epidemie. In 2021 kwam het aantal diagnoses weer overeen met de verwachting bij alle soorten kanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie die Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) deelt vanwege Wereldkankerdag morgen 4 februari.

lees verder