Thijs Merkx (IKNL) en Bente Jorritsma (DICA) tekenen de intentieverklaring op het NKR-symposium

DICA en IKNL tekenen intentieverklaring

Het Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben tijdens het NKR-symposium een intentieverklaring getekend. Door doelmatiger te werken bij het verzamelen van data voor de gehele oncologische patient journey willen de organisaties bijdragen aan verdere kwaliteitsverbetering in de oncologische zorg. 

DICA zet met informatie uit kwaliteitsregistraties en onderzoek aan tot systematische verbetering van de zorg, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling. DICA voert haar (oncologische en niet-oncologische) registraties in opdracht van en in nauwe samenwerking met de beroepsverenigingen waarbij gegevens tot kwaliteitsinformatie worden verwerkt en teruggegeven. IKNL beheert de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en verzamelt (epidemiologische) gegevens van alle kankerpatiënten in Nederland. Daarmee verricht IKNL wetenschappelijk onderzoek en zet de gegevens in als basis voor (kort- en langcyclische) rapportages die betrekking hebben op het hele ziektetraject en de preventie van kanker in Nederland.

DICA en IKNL werken op operationeel niveau al langer met elkaar samen. Data die worden ingezet voor kwaliteitsregistraties zijn voor een deel afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en datamanagers van IKNL verzamelen in opdracht van ziekenhuizen aanvullende gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistraties. Met deze intentieverklaring wordt een nieuwe stap gezet naar bredere samenwerking. 

Overlap

Bij verschillende activiteiten overlapt het werk van beide organisaties elkaar, bijvoorbeeld bij het verzamelen van data op het gebied van co-morbiditeit, medicatie, oncologische diagnose en behandeling. Thijs Merkx, voorzitter van de raad van bestuur van IKNL: ‘Samen met DICA hebben we in kaart gebracht waar onze activiteiten elkaar overlappen. Nu gaan we een volgende fase in en onderzoeken we hoe we, zonder in te boeten aan de kwaliteit van de data van beide organisaties, hier efficiënter in kunnen optrekken. Uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat we met minder registratielast en vanuit ieder zijn rol bijdragen aan betere kwaliteit van zorg.’

Bente Jorritsma, voorzitter van DICA: ‘Het is duidelijk dat er een grote uitdaging voor ons allen ligt om de oncologische zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig te houden. De samenwerking tussen IKNL en DICA kan daarin een belangrijke bijdrage leveren: samen kunnen we op efficiënte wijze, breder en beter inzicht bieden en stuurinformatie leveren om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden’. 
 

Gerelateerd nieuws

Patiënt met zeldzame kanker heeft onvoldoende toegang tot expertzorg

een opengeklapte laptop op een lichthouten bureau met op het scherm de cover van het rapport

Patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben onvoldoende toegang tot expertzorg. Dat blijkt uit het rapport ‘Zeldzame kanker: Organisatie van expertise’ dat IKNL op 6 maart lanceert. De organisatie van gespecialiseerde zorg, diagnose en behandeling voor deze patiënten bestaat uit diverse initiatieven die niet goed op elkaar aansluiten en het overzicht ontbreekt. Het is voor patiënten en professionals daarom niet duidelijk waar expertise te vinden is.

lees verder

32.000 jongvolwassenen leven met of na kanker: zij verdienen meer aandacht

Per jaar krijgen bijna 4.000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar de diagnose kanker. Zij worden AYA’s (adolescents and young adults) genoemd. AYA's worden veelal behandeld zoals alle andere volwassenen met kanker. Maar dat doet geen recht aan de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen. Het leven van AYA's wordt door kanker op zijn kop gezet op een leeftijd waarop ze studeren, eerste werkervaring opdoen, een huis willen kopen of een gezin starten. Bovendien kan de kanker op jonge leeftijd ook anders zijn dan op oudere leeftijd, door onder andere specifieke tumorkenmerken of genetische aanleg. Om de zorg voor jongvolwassenen met kanker te verbeteren is meer onderzoek en regionale samenwerking nodig, evenals het opleiden van zorgverleners.

lees verder