Optimalisatie informatievoorziening door intensievere samenwerking kankerorganisaties

De vier organisaties achter het platform kanker.nl intensiveren hun samenwerking, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten door goede informatievoorziening. De samenwerking is erop gericht de digitale informatievoorziening verder te ontwikkelen, zodat patiënten beter zijn toegerust om samen met hun arts te beslissen over behandelmogelijkheden. Dit is afgesproken in een nieuwe overeenkomst tussen Stichting kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Binnen de samenwerking delen alle partijen informatie vanuit hun eigen expertise op kanker.nl. Zo deelt IKNL onder meer cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en een overzicht van studies naar nieuwe behandelmogelijkheden. NFK en de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties delen informatie en leveren inhoud vanuit het perspectief van de patiënt. Het platform is in beheer bij Stichting kanker.nl. KWF is financier en hoeder van de doelstellingen van Stichting kanker.nl.

Kanker.nl is het informatieplatform voor patiënten met kanker, (ex-)patiënten en hun naasten. Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven door een betrouwbare, kwalitatief goede en toegankelijke informatievoorziening. Kanker.nl biedt betrouwbare informatie over kanker, behandelingen, lopende klinische studies, zorgaanbod en gevolgen van kanker. Ook kunnen mensen hun ervaringen delen met anderen. Inmiddels telt kanker.nl elk maand ruim 500.000 unieke bezoekers, 30.000 deelnemers en zo'n 1.100 bloggers. Deze combinatie van diensten helpt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten meer grip te krijgen op hun situatie en afgewogen keuzes te maken. Dit kan de kwaliteit van leven en de samenwerking met de behandelaars verbeteren.

NFK directeur-bestuurder Arja Broenland: “Het patiëntperspectief moet altijd voorop staan en wordt met deze samenwerking geborgd. De kankerpatiëntenorganisaties van NFK hebben veel specifieke kennis en informatie, die door deze intensievere manier van samenwerken nog breder toegankelijk wordt gemaakt voor patiënten en naasten.”

Directeur KWF Kankerbestrijding Johan van de Gronden: "Als je de diagnose kanker krijgt, staat je leven op zijn kop. Patiënten en hun naasten hebben recht op toegankelijke en duidelijke informatie. Dankzij de steun van onze donateurs kan iedereen die daar behoefte aan heeft snel betrouwbare informatie verkrijgen via één makkelijk toegankelijk portaal."

Voorzitter RvB IKNL prof. dr. Thijs Merkx: “Met de samenwerking met kanker.nl komt de informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie sneller bij de patiënt. We willen nog beter kijken hoe we informatie voor patiënten ontsluiten en gedeelde besluitvorming kunnen bevorderen.”

Directeur Stichting kanker.nl Chris Fentener van Vlissingen: “Het informatieplatform kanker.nl bestaat bij de gratie van de bijdragen van vele individuen en organisaties. Samenwerken in het oncologisch netwerk is onze sleutel tot succes. Met de hernieuwde samenwerking gaan we de schouders onder de toekomst zetten, zodat patiënten ook in de toekomst voorzien worden van betrouwbare informatie en samen met zorgprofessionals kunnen beslissen.”

Gerelateerd nieuws

Europees kwaliteitskeurmerk voor MUMC+, OncoZon en IKNL

Het Maastricht UMC+ heeft als eerste academische ziekenhuis in Nederland het certificaat Comprehensive Cancer Centre gekregen van de Organisation of European Cancer Insititutes (OECI). Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig en houdt in dat het ziekenhuis oncologische zorg, onderwijs en onderzoek op hoog niveau aanbiedt. IKNL geeft in opdracht van OECI uitvoering aan dit accreditatieprogramma. 

lees verder

Cijfers over kanker eenvoudig weergegeven op kanker.nl

Op kanker.nl, het informatieplatform voor patiënten en naasten, staan vanaf nu cijfers over het voorkomen en de overleving van meer dan 70 kankersoorten in eenvoudige figuren. Deze figuren zijn in gebruikerstesten getoetst op begrijpelijkheid. Hiermee kunnen patiënten en naasten cijfers bekijken uit de Nederlandse Kankerregistratie, de landelijke registratie waarin gegevens van mensen met kanker worden vastgelegd. Voor vragen over hun individuele situatie kunnen patiënten hun behandelend arts raadplegen.

lees verder