Nieuw: E-learning 'Intimiteit en seksualiteit bij kanker' voor verpleegkundigen

Intimiteit en seksualiteit: er rust nog steeds een taboe op het onderwerp, ook voor veel verpleegkundigen. Hoe begin je zo’n gesprek zonder je opgelaten te voelen? Beschik je over voldoende kennis en expertise om een  patiënt hierover te bevragen en te adviseren? Het belangrijk dat patiënten weten dat kanker impact kan hebben op de beleving van intimiteit en seksualiteit. Om verpleegkundigen te helpen het gesprek hierover met de patiënt aan te gaan, is de e-learning Intimiteit en seksualiteit bij kanker ontwikkeld door Noordhoff in samenwerking met V&VN Oncologie en IKNL, namens de partners van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ).

Grote behoefte aan informatie

Niet alleen de zorgprofessional vindt het lastig om het gesprek aan te gaan. Ook patiënten lopen met allerlei vragen rond maar vinden het moeilijk om die te stellen. Terwijl hier toch een enorme behoefte aan is. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder bijna 2700 mensen die leven met kanker. Twee derde van de deelnemers gaf aan dat de intimiteit en seksualiteit minder was geworden als gevolg van de behandeling. Ze lopen tegen allerlei belemmeringen aan, van vermoeidheid tot erectieproblemen tot en een veranderd zelfbeeld. Ruim 40% heeft gezocht naar informatie over seksualiteit. Daarbij noemden deelnemers internet, patiëntenverenigingen en folders als hun voornaamste bron; niet meer dan 4 procent ging te rade bij de behandelend arts of verpleegkundige. Des te opvallender omdat 60% van de patiënten vindt dat juist zíj standaard informatie over seksualiteit en kanker zouden moeten verstrekken. Patiënten hebben vooral behoefte aan praktische informatie, tips, ervaringsverhalen en informatie voor de partner.

Ervaringsdeskundige

Anja Veens bracht vanuit de Borstkankervereniging Nederland haar eigen inzichten en ervaringen in bij de ontwikkeling van de e-learning. “Ik had graag gewild dat mijn zorgverleners indertijd deze e-learning hadden gevolgd”, zegt ze, “Want de reactie die ik toen kreeg, was voor mij heel pijnlijk. Je zit al in een kwetsbare positie, dus als je er dan al zelf over durft te beginnen, wil je niet op een bepaalde manier afgescheept worden. Normaliseren is goed, maar je wil als patiënt ook de erkenning dat wat je doormaakt heel naar is. Het is ook belangrijk om te weten wat je kan verwachten – gaat dit over? – en om tips te krijgen: hoe word ik weer maatjes met mijn lichaam? Deze e-learning kan hier mooi aan bijdragen.”

Inhoud e-learning

De e-learning Intimiteit en seksualiteit bij kanker helpt zorgverleners om dit gesprek wél aan te gaan. In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  •          Introductie intimiteit en seksualiteit (belang, pijlers).
  •          Invloed van kanker(behandeling) op intimiteit en seksualiteit.
  •          Bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit.
  •          Je bewust zijn van je eigen referentiekader.
  •          Een gesprek over intimiteit en seksualiteit structureren volgens het PLISSIT-model.
  •          Adviezen geven bij verandering van intimiteit en seksualiteit.
  •          Redenen om patiënten te verwijzen.

Meer informatie

De e-learning Intimiteit en seksualiteit is onderdeel van een serie e-learningmodules rondom psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Deze ontwikkelt Noordhoff in samenwerking met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN) en IKNL, namens de Taskforce Cancer Survivorship Care. De e-learning sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen.

De e-learning Intimiteit en seksualiteit is gratis voor leden van V&VN. Niet-leden betalen €30.

Bestel hier de e-learning Intimiteit en seksualiteit

Bekijk hier ook de e-learning Bewegen en kanker en de e-learning en masterclasses Psychosociale zorg voor verpleegkundigen.

 

Gerelateerd

Congres Kanker & Leven 10 september 2021: meld u nu aan

De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven. Daarom pleit het vorig jaar gepresenteerde Nationaal Actieplan Kanker & Leven er onder meer voor om in de spreekkamer niet alleen over de behandeling van de ziekte te praten, maar ook over de invloed daarvan op andere aspecten van het leven, zoals werk. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat aandacht voor werk vanaf het begin wordt meegenomen in het behandelplan? En hoe vergroten we de kansen dat mensen, zowel tijdens als na hun behandeling hun werk behouden of werk kunnen krijgen dat past bij hun ambitie en mogelijkheden?  

lees verder

Aanpassingsproblemen bij kanker? Meld uw patiënten aan tot 1 september 2021 voor vergoede zorg

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling. Bijvoorbeeld vermoeidheid, somberheid, onzekerheid en angst. Als de problemen ernstiger zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. In 2012 is psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald, ook bij kanker. Deze zorg wordt vanaf 1 maart 2018 tot 1 september 2021 (tijdelijk) vergoed vanuit de landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. Vermoedt u een aanpassingsstoornis bij uw patiënt met kanker, dan kunt u tot 1 september 2021 verwijzen naar deze gespecialiseerde hulp vanuit de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker.

lees verder