werkgroep herziet richtlijn

Herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD in autorisatiefase

De herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD ligt momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt en gebruikt kan worden in de praktijk. Grootste veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn dat de identificatie van de palliatieve zorgbehoefte voor mensen met COPD en de rol van proactieve zorgplanning evidence based uitgewerkt zijn. Daarnaast is er een module opgenomen over de problemen die mensen met COPD ervaren op psychosociaal en existentieel gebied.

In 2019 is IKNL door de Long Alliantie Nederland (LAN) gevraagd om de procesbegeleiding van de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD op zich te nemen. Nieuw opgedane kennis in de praktijk en wetenschappelijke inzichten waren aanleiding om de LAN-richtlijn uit 2011 te herzien. Doel van de richtlijn is om een eenduidig zorgbeleid voor mensen met COPD in de palliatieve fase te realiseren.

Een multidisciplinaire werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur (evidence based). De conceptversie van de richtlijn is ter commentaar voorgelegd aan leden van Verenso, LAN, Ergotherapie NL, Longfonds, KNGF, KNMP, NVALT, NVD, NIP, NIV, V&VN, NVZA, NVLF en Palliactief. De richtlijn is ter instemming aangeboden aan de NHG en Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (voorheen Longcentra NL). Alle respondenten hebben terugkoppeling ontvangen over wat er met hun commentaar gedaan is.

De autorisatiefase loopt tot 17 mei. Wanneer alle beroeps- wetenschappelijke verenigingen de richtlijn hebben geautoriseerd, start de implementatie van de richtlijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de autoriserende verenigingen. Na publicatie van de richtlijn zal informatie- en scholingsmateriaal hierover worden aangeboden via Palliaweb.

Voor meer informatie over de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD kun je terecht bij Brigitt Borggreve en Cindy van den Berg-Verberkt.

Op de pagina Ontwikkeling richtlijnen staat een overzicht van de status van alle richtlijnen palliatieve zorg die worden herzien.

Gerelateerd

Onderzoek naar persoonlijke balans zorgverleners in de palliatieve zorg

zorgverlener in gesprek met patiënt

Nagenoeg elke zorgverlener krijgt in de praktijk met palliatieve zorg te maken. Het leveren van zorg aan iemand die niet meer beter wordt kan een emotionele impact hebben op jezelf en je collega’s. Zorgdragen voor persoonlijke balans is daarom heel belangrijk. Om hoogwaardige palliatieve zorg te geven, maar ook voor je eigen welzijn. Zodat je een evenwichtige zorgverlener kunt zijn. Maar hoe behoud, hervind of versterk jij dit evenwicht? Wat heb je daarbij nodig? Hoe kun jij daarin worden ondersteund? En hoe kun jij anderen daarin ondersteunen?

lees verder

Uitkomsten verschillende knelpunteninventarisaties richtlijnen palliatieve zorg

arts en patiënt bespreken knelpunten

Een aantal richtlijnen Palliatieve Zorg voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voor richtlijnen. Daarom worden de komende jaren 28 richtlijnen Palliatieve zorg herzien. Om de herziene richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom het betreffende thema. Ook patiĆ«nten en hun naasten worden hierbij betrokken. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. De uitkomsten van deze invenstarisaties worden gepubliceerd op de website van IKNL.

lees verder