werkgroep herziet richtlijn

Herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD in autorisatiefase

De herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD ligt momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt en gebruikt kan worden in de praktijk. Grootste veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn dat de identificatie van de palliatieve zorgbehoefte voor mensen met COPD en de rol van proactieve zorgplanning evidence based uitgewerkt zijn. Daarnaast is er een module opgenomen over de problemen die mensen met COPD ervaren op psychosociaal en existentieel gebied.

In 2019 is IKNL door de Long Alliantie Nederland (LAN) gevraagd om de procesbegeleiding van de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD op zich te nemen. Nieuw opgedane kennis in de praktijk en wetenschappelijke inzichten waren aanleiding om de LAN-richtlijn uit 2011 te herzien. Doel van de richtlijn is om een eenduidig zorgbeleid voor mensen met COPD in de palliatieve fase te realiseren.

Een multidisciplinaire werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur (evidence based). De conceptversie van de richtlijn is ter commentaar voorgelegd aan leden van Verenso, LAN, Ergotherapie NL, Longfonds, KNGF, KNMP, NVALT, NVD, NIP, NIV, V&VN, NVZA, NVLF en Palliactief. De richtlijn is ter instemming aangeboden aan de NHG en Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (voorheen Longcentra NL). Alle respondenten hebben terugkoppeling ontvangen over wat er met hun commentaar gedaan is.

De autorisatiefase loopt tot 17 mei. Wanneer alle beroeps- wetenschappelijke verenigingen de richtlijn hebben geautoriseerd, start de implementatie van de richtlijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de autoriserende verenigingen. Na publicatie van de richtlijn zal informatie- en scholingsmateriaal hierover worden aangeboden via Palliaweb.

Voor meer informatie over de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD kun je terecht bij Brigitt Borggreve en Cindy van den Berg-Verberkt.

Op de pagina Ontwikkeling richtlijnen staat een overzicht van de status van alle richtlijnen palliatieve zorg die worden herzien.

Gerelateerd

Knelpuntenenquête Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

infographic mensen in lokaal met bord richtlijn herziening

In Nederland leven naar schatting 300.000 mensen met dementie. Bij dementie veranderen tijdens het ziekteproces de zorgdoelen van zeer actief handelen naar behoud van functioneren naar een palliatieve benadering gericht op kwaliteit van leven. De herziening van de richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met Dementie' is een goed moment om alle recente ontwikkelingen en kennis op dit gebied te bundelen. Graag nodigen we zorgprofessionals die werken met mensen met dementie uit ons daarbij te helpen door ervaringen te delen.

lees verder

Ontwarren van de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven

verdrietig ouder echtpaar zit bij elkaar

Kwaliteit van leven is een belangrijke, maar complexe uitkomst van zorg voor patiënten met gevorderde kanker. Het houdt zowel verband met fysieke en psychosociale symptomen, als met de ziektepercepties van patiënten. Ziektepercepties zijn de persoonlijke ideeën die iemand heeft ontwikkeld om zijn of haar ziekte te duiden of begrijpen. Het is onduidelijk hoe ziektepercepties de kwaliteit van leven van patiënten beïnvloeden. Daarom onderzochten Floortje Mols en haar collega’s de interveniërende rol van angst en depressie in de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven.

lees verder