werkgroep herziet richtlijn

Herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD in autorisatiefase

De herziene richtlijn Palliatieve Zorg bij COPD ligt momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt en gebruikt kan worden in de praktijk. Grootste veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn zijn dat de identificatie van de palliatieve zorgbehoefte voor mensen met COPD en de rol van proactieve zorgplanning evidence based uitgewerkt zijn. Daarnaast is er een module opgenomen over de problemen die mensen met COPD ervaren op psychosociaal en existentieel gebied.

In 2019 is IKNL door de Long Alliantie Nederland (LAN) gevraagd om de procesbegeleiding van de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD op zich te nemen. Nieuw opgedane kennis in de praktijk en wetenschappelijke inzichten waren aanleiding om de LAN-richtlijn uit 2011 te herzien. Doel van de richtlijn is om een eenduidig zorgbeleid voor mensen met COPD in de palliatieve fase te realiseren.

Een multidisciplinaire werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke richtlijn op basis van de meest recente literatuur (evidence based). De conceptversie van de richtlijn is ter commentaar voorgelegd aan leden van Verenso, LAN, Ergotherapie NL, Longfonds, KNGF, KNMP, NVALT, NVD, NIP, NIV, V&VN, NVZA, NVLF en Palliactief. De richtlijn is ter instemming aangeboden aan de NHG en Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (voorheen Longcentra NL). Alle respondenten hebben terugkoppeling ontvangen over wat er met hun commentaar gedaan is.

De autorisatiefase loopt tot 17 mei. Wanneer alle beroeps- wetenschappelijke verenigingen de richtlijn hebben geautoriseerd, start de implementatie van de richtlijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de autoriserende verenigingen. Na publicatie van de richtlijn zal informatie- en scholingsmateriaal hierover worden aangeboden via Palliaweb.

Voor meer informatie over de richtlijn Palliatieve zorg bij COPD kun je terecht bij Brigitt Borggreve en Cindy van den Berg-Verberkt.

Op de pagina Ontwikkeling richtlijnen staat een overzicht van de status van alle richtlijnen palliatieve zorg die worden herzien.

Gerelateerd

Naasten onvoldoende betrokken bij palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

Profielfoto Janneke van Roij

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van vergevorderde kanker en palliatieve zorg. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en dat van hun naasten. Daarbij blijkt dat het emotioneel functioneren van naasten vaak harder geraakt wordt dan dat van de patiënten zelf. Naasten ervaren echter te weinig aandacht voor hun welbevinden vanuit zorgverleners. Dat leidt ertoe dat naasten minder tevreden zijn over de zorg voor de patiënt én voor zichzelf. Door hen beter te betrekken in de zorg voor de patiënt en handreikingen te bieden voor bijvoorbeeld ontspanning, kan het welbevinden van zowel patiënt als naaste verbeteren.

lees verder

Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

man grijpt buik

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

lees verder