eQuiPe-studie: ervaringen van patiënten met gevorderde kanker & naasten

eQuiPe-studie: ervaringen van patiënten met gevorderde kanker & naasten

De eQuiPe-studie is een prospectieve longitudinale studie naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven zoals patiënten met gevorderde kanker en hun naasten dit ervaren. De resultaten van de studie dragen bij aan verdere verbetering van de palliatieve zorg voor patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Ruim 1000 patiënten en 855 naasten doen mee aan de eQuiPe-studie.

Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker door het stijgend aantal patiënten met een ongeneeslijke ziekte. Eerdere studies hebben aangetoond dat tijdig inzet van palliatieve zorg bijdraagt aan betere kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker én hun naasten. Op basis van eerder onderzoek is gebleken dat patiënten en naasten de huidige palliatieve zorg in Nederland ‘suboptimaal’ vinden. In de eQuiPe-studie wordt onderzoek gedaan naar de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten met als doel de palliatieve zorg voor deze doelgroep verder te verbeteren.

Studieopzet

De onderzoekers maken voor deze studie gebruik van een grote groep patiënten met gevorderde kanker en hun naasten die in samenwerking met 40 ziekenhuizen zijn benaderd om deel te nemen aan de studie. Zowel patiënten als hun naasten krijgen elke drie maanden een vragenlijst aangeboden over hoe zij de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven ervaren tijdens het palliatieve traject. Nabestaanden krijgen een afsluitende vragenlijst na het overlijden van de patiënt. Antwoorden op de vragenlijsten worden gekoppeld aan de klinische data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het onderzoek is gefinancierd door stichting Roparun. Voor meer informatie over de opzet van de studie verwijzen we naar het studie protocol dat onlangs is gepubliceerd in BMC Palliative Care.

Eerste resultaten op NKR symposium

Onlangs heeft op 5 oktober het jaarlijkse NKR symposium plaatsgevonden. Tijdens dit congres zijn de eerste resultaten van de eQuiPe-studie gepresenteerd. Deze eerste resultaten laten zien dat alle domeinen van kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker aangedaan zijn, zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Ook blijkt dat het emotioneel functioneren van de naasten is aangedaan.

Met betrekking tot ervaren kwaliteit van zorg werd duidelijk dat zowel de organisatie van zorg belangrijk is (met name de continuïteit en coördinatie van zorg) als proactieve zorgplanning. De hele presentatie is terug te zien via het YouTube kanaal van IKNL. De resultaten zijn ook gepubliceerd in het rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’.

Gerelateerd nieuws

Meer aandacht voor zingeving bij mensen met gevorderde kanker

vrouw hand op schouder oudere man

Hoeveel patiënten in de palliatieve fase worstelen eigenlijk met zingevingsvragen? Die vraag was voor Annelieke Damen van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) de aanleiding om haar onderzoek te starten bij IKNL. Als dit maar een klein gedeelte is van de patiënten, betekent dat immers iets anders voor zorgverleners en geestelijk verzorgers dan als dit een grote groep betreft. Omdat spiritualiteit een belangrijke dimensie is in de palliatieve zorg, wilde ze dit graag terug zien in cijfers.

lees verder

Ontwarren van de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven

verdrietig ouder echtpaar zit bij elkaar

Kwaliteit van leven is een belangrijke, maar complexe uitkomst van zorg voor patiënten met gevorderde kanker. Het houdt zowel verband met fysieke en psychosociale symptomen, als met de ziektepercepties van patiënten. Ziektepercepties zijn de persoonlijke ideeën die iemand heeft ontwikkeld om zijn of haar ziekte te duiden of begrijpen. Het is onduidelijk hoe ziektepercepties de kwaliteit van leven van patiënten beïnvloeden. Daarom onderzochten Floortje Mols en haar collega’s de interveniërende rol van angst en depressie in de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven.

lees verder