Aantal diagnoses darmkanker tijdens de COVID-19-pandemie

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is het aantal darmkankerdiagnoses vanaf week 9 gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses in de landelijke pathologiedatabase.

In de periode na week 8 is het aantal darmkankerdiagnoses met zo’n 20% gedaald. Het gemiddelde aantal diagnoses in week 2-8 wordt hierbij als “normaal=100%” beschouwd.

In week 20 en 22 is het aantal darmkankerdiagnoses weer licht gestegen, maar het aantal is nog niet terug op het oude niveau. De komende weken zullen moeten uitwijzen of deze trend zich verder doorzet richting het “normale niveau”. Week 21 valt lager uit, omdat deze week minder werkdagen heeft.

Bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in week 12 stopgezet. Omdat er zeker een aantal weken zit tussen het uitsturen van de ontlastingstest en de diagnose darmkanker, is dit effect niet direct zichtbaar. In week 18 t/m 21 is het relatieve verschil ten opzichte van week 2 t/m 8 het grootst in de screeningspopulatie (55-75 jarigen). Vanaf week 20 startte het bevolkingsonderzoek darmkanker weer gefaseerd op.

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19

Gerelateerd nieuws

Analyse cijfers coronapandemie: diagnoses darmkanker snel weer op niveau na herstart bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek werd tijdens de eerste coronagolf tijdelijk stopgezet

Gedurende de eerste coronagolf daalde de darmkankerincidentie sterk, wat vooral toe te schrijven is aan het stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Na herstart van het bevolkingsonderzoek nam de darmkankerincidentie echter weer snel toe, mede door het opschroeven van de coloscopiecapaciteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Covid Cancer NL consortium, dat gepubliceerd is in het European Journal of Cancer.

lees verder

Minder diagnoses borst- en darmkanker door coronacrisis

Door de coronacrisis dit voorjaar zijn minder diagnoses borst- en darmkanker gesteld. In de leeftijdsgroepen die voor de bevolkingsonderzoeken worden uitgenodigd was de daling in het aantal diagnoses veel groter dan in de andere leeftijdsgroepen. Bij borstkanker en de voorstadia daarvan gaat het om een derde minder diagnoses bij 50-74-jarigen en bij darmkanker om een vijfde minder diagnoses bij 55-75-jarigen, de leeftijdsgroep die voor het bevolkingsonderzoek wordt uitgenodigd. Dat schrijven Avinash Dinmohamed, Sabine Siesling en anderen in het tijdschrift Journal of Hematology & Oncology op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie gebaseerd op voorlopige diagnoses van de pathologiedatabase PALGA.

lees verder