SOURCE: Predictiemodel voor uitgezaaide slokdarm- en maagkanker

Een internationale groep experts, onder wie artsen en onderzoekers van Amsterdam UMC, UMC Utrecht hebben een predictiemodel ontwikkeld waarmee de prognose van patiënten met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker kan worden ingeschat. Het model heeft de naam SOURCE en is ontwikkeld met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). SOURCE biedt gepersonaliseerd inzicht in de prognose van patiënten en kan bijdragen aan het bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen behandeld arts en patiënt.

Predictiemodellen voor patiënten met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker zijn schaars. Omdat de behandeling van deze patiënten vaak gebaseerd is op voorkeuren van de behandeld arts, is besluitvorming met behulp van een predictiemodel gewenst. Het doel van deze studie was een voorspellingsmodel te construeren met de naam SOURCE, waarmee de algehele overleving van patiënten met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker kan worden ingeschat.

Opzet en resultaten

De onderzoekers verzamelden hiervoor gegevens van patiënten met uitgezaaide slokdarmkanker (n = 8.010) of maagkanker (n = 4.763) die tussen 2005 - 2015 zijn gediagnosticeerd en opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Een multivariate Cox-regressiemodel werd ontwikkeld om de algehele overleving voor verschillende behandelingen te voorspellen. De selectie van variabelen werd uitgevoerd met behulp van de Akaike Information Criterion en een Delphi-consensus onder experts die betrokken zijn bij palliatieve behandeling van slokdarm- en maagkanker. De validatie werd uitgevoerd volgens een tijdelijk intern-extern schema.

Conclusie

Héctor van den Boorn en collega’s concluderen dat het population-based predictiemodel SOURCE een redelijke c-index en een goede kalibratie laat zien en daarmee een solide basis vormt voor verder onderzoek om de toegevoegde waarde van dit voorspellingsmodel te bepalen in de klinische praktijk. SOURCE biedt gepersonaliseerd inzicht in prognoses en kan bijdragen aan het stimuleren van gedeelde besluitvorming tussen behandelend arts en patiënt.

Aan deze studie werkten mee artsen en onderzoekers van Amsterdam UMC, University Cancer Center Leipzig en Kliniken Essen-Mitte (BRD), University of Texas (USA), Centre Hospitalo-Univeristaire de Toulouse (Fr), Samsung Medical Center en Seoul National University Hospital (Korea), University of Oxford (UK), National Cancer Center Hospital (Japan), UMC Utrecht en IKNL. De studie was mogelijk dankzij een subsidie van KWF Kankerbestrijding.