Richtlijn Prostaatkanker in Oncoguide: beslisbomen en informatiestandaard

De Nederlandse richtlijn prostaatkanker is sinds najaar 2018 omgezet in beslisbomen in Oncoguide, een digitale beslisondersteuning. Dit systeem begeleidt specialisten op basis van patiënt- en tumorkenmerken stap-voor-stap naar een behandeladvies. Oncoguide geeft een behandeladvies op basis van de landelijke richtlijn, waarvan uiteraard met goede argumenten vanaf kan worden geweken. Uit de beslisbomen volgt een informatiestandaard die eenheid van taal creëert. Daarmee kunnen zorgprofessionals data eenvoudiger met elkaar delen en hergebruiken.

Om de beslisondersteuning tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) toepasbaar te maken en patiëntengegevens direct vanuit het MDO in het elektronisch patiëntendossier (EPD) te importeren, is gestructureerde verslaglegging een voorwaarde. In de huidige versie van Oncoguide moeten patiënt- en ziektekenmerken van patiënten nog handmatig worden ingevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan geautomatiseerde koppelingen met EPD’s. Als dit gerealiseerd is, is handmatig invullen van gegevens in Oncoguide niet langer nodig. Het platform om de beslisbomen te raadplegen, kan vervolgens gekoppeld worden aan een EPD.

Vergelijking behandeladviezen

Samen met Amsterdam UMC gaat IKNL onderzoeken of de behandeladviezen die voortvloeien uit het gebruik van Oncoguide overeenkomen dan wel afwijken van de behandeladviezen die worden afgegeven door reguliere MDO’s. Met een variatie in casuïstiek van veelvoorkomende gevallen tot meer uitzonderlijke prostaatkankerpatiënten, wordt onderzocht of het mogelijk is om de patiënten te bespreken met een MDO-formulier op basis van de informatiestandaard.

Ook wordt onderzocht op welke wijze automatische overname van gegevens uit het pathologieverslag in het MDO-verslag kan worden gerealiseerd. Een aanzienlijk deel van de gegevens in het MDO-verslag is afkomstig uit pathologieverslagen en worden nu nog handmatig overgetypt. Automatische overname vermindert mogelijke typefouten en zorgt voor minder registratietijd voor zorgverleners. Voor het automatisch overnemen van pathologische gegevens in het EPD zal het landelijk 'PALGA-protocol prostaat' worden gebruikt. Daarnaast wordt een koppeling gerealiseerd tussen het pathologie-informatiesysteem in het ziekenhuis en het EPD. Momenteel lopen er een aantal pilots in ziekenhuizen om deze innovaties te testen.

Meervoudig gebruik gegevens

Een ander aandachtspunt is eenmalige registratie en meervoudig gebruik van gegevens. Onderzocht wordt onder meer of registratie van gegevens door zorgverlener in het zorgproces en doorlevering van de gegevens aan de diverse registraties kan worden gefaciliteerd. Uitgangspunt bij de pilot is dat de gerealiseerde ICT-inrichting schaalbaar en generiek is, zodat deze ook kan worden gebruikt bij MDO's en EPD’s in andere ziekenhuizen en andere oncologische ziektebeelden. Met behulp van een klinische evaluatie wordt bekeken of de pilot de gewenste resultaten oplevert. In het Tijdschrift voor Urologie geven Antoinette de Vries (IKNL) en collega’s een toelichting op Oncoguide en het toekomstig onderzoek in samenwerking met Amsterdam UMC.

Gerelateerd nieuws

Impact van variatie tussen pathologielaboratoria op behandelkeuze bij prostaatkanker

uitvergroot beeld van aangekleurd pathologisch weefsel

Variatie in Gleason gradering tussen Nederlandse pathologielaboratoria heeft impact op de behandelkeuze voor prostaatkankerpatiënten. Dit blijkt uit een retrospectieve studie van arts-onderzoeker Rachel Flach (UMC Utrecht) met een bijdrage van dr. Katja Aben vanuit IKNL.

lees verder

De rol van het MDO bij implementatie van innovatieve behandelstrategieën

oplettende artsen tijdens multidisciplinair overleg of MDO

Kennis uit klinische trials bereikt medisch specialisten vaak snel. Het toepassen van nieuwe behandelingen zoals effectief bevonden in deze klinische trials, blijkt in de praktijk echter complex en uitdagend. Het Multidisciplinair Overleg (MDO) zou hierin een faciliterende rol kunnen spelen.

lees verder