Minder vaak longkanker bij vrouwen jonger dan 60

Na tientallen jaren van toename, daalt het aantal vrouwen onder de 60 jaar dat longkanker krijgt. Zo blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarin data over alle kankerpatiënten in Nederland worden verzameld. Ter gelegenheid van Wereld Longkankerdag, 1 augustus, geeft IKNL een overzicht van de cijfers. 

Steeds minder vrouwen onder de 60 jaar krijgen longkanker. Vanaf de landelijke registratie in de NKR in 1989 steeg het aantal vrouwelijke patiënten met longkanker, maar bij vrouwen jonger dan 60 jaar verandert dat nu. Het moment waarop de afname merkbaar wordt, verschilt per leeftijd. De meest recente cijfers van de NKR laten bij vrouwen tussen de 55 en 59 jaar sinds 2012 een daling zien van 116 naar 112 diagnoses per 100.000 vrouwen per jaar. Als een daling meerdere jaren achter elkaar te zien is, dan wijst dat op een dalende trend. Mieke Aarts, senior onderzoeker bij IKNL: “Bij vrouwen tussen 45 en 54 jaar neemt het aantal al vanaf 2007 af, bij vrouwen tussen 30 en 44 jaar gebeurt dit al zo’n 20 jaar, met 8,1 en 5,7 diagnoses per 100.000 vrouwen per jaar in respectievelijk 1998 en 2018.” 

Minder rokers

De daling van longkanker bij vrouwen jonger dan 60 is te danken aan het dalend aantal jonge vrouwelijke rokers sinds eind jaren 70, begin jaren 80 (bron: Stivoro). “Dat weerspiegelt zich nu in een afname in de incidentie,“ aldus Aarts. De incidentie is het aantal nieuwe diagnoses kanker per 100.000 personen per jaar.

Bij mannen is al lange tijd een afname in de incidentie van longkanker zichtbaar. Dat dit bij vrouwen later is, komt omdat vrouwen later zijn gestart (en gestopt) met roken. De verwachting is dat de incidentie bij vrouwen van 65 jaar en ouder niet sterk zal veranderen, omdat het aandeel rokers stabiel is gebleven onder vrouwen die 50 of ouder waren in de jaren 90.

Jaarlijks krijgen ruim 13.000 mensen de diagnose longkanker, waarvan ruim 6.000 vrouwen. Niet alle longkanker is toe te schrijven aan roken, maar het is een belangrijke risicofactor. Daarom blijft het urgent om te voorkomen dat mensen beginnen met roken en ondersteuning te bieden bij het stoppen ermee.

Gerelateerd nieuws

Aantal diagnoses grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom gestegen

Het aantal diagnoses van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom is de afgelopen jaren gestegen, met name stadium IV. Hoewel het metastatisch patroon en de overleving van patiënten met grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom lijkt op die van kleincellig longcarcinoom, vertoont de behandelstrategie van vroege stadia van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom eerder overeenkomsten met die van plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom. Dat blijkt uit een studie van Jules Derks (Maastricht UMC) en collega’s. Zij verwachten dat de zichtbaarheid van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom voor artsen in de nabije toekomst zal toenemen door aanpassing van de WHO-classificatie en diagnosecriteria.

lees verder