Waardevolle informatie in online posts van familieleden van kankerpatiënten

Familieleden spelen vaak een cruciale rol in de zorg, terwijl hun eigen behoeften over het algemeen weinig aandacht krijgen. In deze studie is nagegaan over welke onderwerpen familieleden online informatie delen met anderen. Hiervoor werden berichten (posts) van 185 naasten op de website kanker.nl geanalyseerd in drie hoofdcategorieën: 'ziekte', 'welzijn’ (patiënt-gerelateerd en zelf-gerelateerd) en ‘andere onderwerpen'. Daarnaast werd de inhoud van vijf websites (uit vijf landen) geanalyseerd op aanwezigheid van specifieke content voor familieleden.

Familieleden van kankerpatiënten maken gebruik van bijvoorbeeld kanker.nl om informatie te delen over hun eigen situatie. Deze informatie kan volgens Mies van Eenbergen (IKNL) en collega’s een waardevolle bron zijn, ook voor zorgverleners, om kennis te nemen van onderwerpen waar familieleden zich zorgen over maken.

Uit de analyses blijkt dat familieleden online informatie en emoties met elkaar delen over de ziekte van hun naaste én over onderwerpen die verband houden met hun eigen welzijn (45% van de blogposts en 64% van de groepposts). Blogposters schreven vaker over ziektegerelateerde onderwerpen dan de groepsposters (45% vs. 29%).

Conclusie en aanbeveling

Mies van Eenbergen en collega’s concluderen dat naasten over verschillende onderwerpen informatie waarbij veel aandacht uitgaat naar het eigen welzijn. Uit de analyse van de vijf websites bleek dat informatie over de meeste onderwerpen relatief weinig beschikbaar was. Om die omissie aan te vullen, vormen posts van naasten een goede bron om voor hen belangrijke onderwerpen te identificeren.

De aandacht voor naasten van kankerpatiënten kan worden verbeterd, door specifieke informatie aan te bieden over emotionele gevolgen voor naasten, invloed van kanker op de relatie en hoe men contact kan onderhouden met lotgenoten, met als mogelijk effect dat de belasting, ook op de zorg, kan afnemen.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe publicatie onthult verband tussen inkomen en kankerdiagnoses

Kanker en sociaal-economische status Het is bekend dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar korter leven en 22 jaar eerder een minder goede gezondheid ervaren dan mensen met een hoog inkomen. Dit heeft ook betrekking op het risico op kanker. Vandaag publiceert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het eerste deel van een drieluik over sociaal-economische status (SES) en kanker, waarbij SES staat voor de maatschappelijke positie die iemand inneemt vaak gemeten naar inkomen of opleiding. In dit eerste deel wordt de relatie belicht tussen inkomen en kankerdiagnoses en tussen inkomen en het stadium van kanker bij diagnose. lees verder

Kans op kanker toegenomen naar 1 op de 2 Nederlanders

Kans op kanker neemt toe naar 1 op 2 Nederlanders

Kans op overlijden aan kanker afgelopen decennia niet veranderd


De kans om in de loop van het leven kanker te krijgen is de afgelopen drie decennia fors toegenomen tot 47 procent voor vrouwen en 54 procent voor mannen. Ongeveer de helft van alle Nederlanders krijgt dus op enig moment in hun leven de diagnose kanker. Rondom 1990 ging het nog om een op de drie Nederlanders. Dat concluderen onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De kans om aan kanker te overlijden is niet toegenomen.

lees verder