Onderzoek gestart naar ervaren kwaliteit van leven en zorg bij kanker

In januari 2017 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart naar de kwaliteit van zorg en leven zoals patiënten met gevorderde kanker en hun naasten die ervaren. IKNL voert dit onderzoek, genaamd eQUIPE* uit met behulp van een ontvangen subsidie van stichting Roparun Palliatieve Zorg. Het gaat om patiënten in de palliatieve fase met een oncologische aandoening. Het doel van de eQUIPE-studie is om meer inzicht te krijgen in ervaringen en behoeften van patiënten om concrete aanbevelingen te kunnen geven ter verbetering van de palliatieve zorg.

IKNL gaat de ervaringen en behoeften van patiënten en hun naasten onderzoeken met focusgroepen en met een cohortstudie waarin mensen voor langere tijd gevolgd worden. In de focusgroepen voeren de onderzoekers open gesprekken met 6 tot 8 patiënten en aparte gesprekken met hun naasten over wat zij ervaren, nodig hebben en wat voor hen belangrijk is in deze fase.

Op dit moment is de inclusie voor de focusgroepen van start gegaan. Hiervoor wordt samengewerkt met longartsen, urologen en medisch oncologen uit de regio’s Nijmegen en Eindhoven. Artsen en specialisten die in deze regio werkzaam zijn, kunnen nog meedoen met de inclusie van patiënten en hun naasten. De inclusie loopt naar verwachting door tot eind maart 2017. De resultaten van de focusgroepen worden gebruikt om de vragenlijst voor de cohortstudie aan te scherpen.

Cohortstudie

De cohortstudie gaat zomer 2017 van start. In deze studie gaan de onderzoekers een grote groep patiënten met gevorderde stadia van kanker en hun naasten volgen tijdens het gehele ziektetraject. Door een grote groep patiënten in beeld te brengen, krijgen we een representatief beeld van de ervaren kwaliteit van zorg en leven van patiënten en naasten in Nederland.

Voor het afnemen van vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van PROFIEL, een digitaal patiëntvolgsysteem dat IKNL in samenwerking met Tilburg University heeft ontwikkeld. Na toestemming van de deelnemende patiënten worden de reacties op de vragenlijsten gekoppeld aan de klinische gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Meer informatie

* eQUIPE staat voor Experienced Quality of Care and Life in advanced oncological patients and their relatives: a prospective observational cohort study

Gerelateerd

Ontwarren van de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven

verdrietig ouder echtpaar zit bij elkaar

Kwaliteit van leven is een belangrijke, maar complexe uitkomst van zorg voor patiënten met gevorderde kanker. Het houdt zowel verband met fysieke en psychosociale symptomen, als met de ziektepercepties van patiënten. Ziektepercepties zijn de persoonlijke ideeën die iemand heeft ontwikkeld om zijn of haar ziekte te duiden of begrijpen. Het is onduidelijk hoe ziektepercepties de kwaliteit van leven van patiënten beïnvloeden. Daarom onderzochten Floortje Mols en haar collega’s de interveniërende rol van angst en depressie in de relatie tussen ziekteperceptie en kwaliteit van leven.

lees verder

eQuiPe-studie: ervaringen van patiënten met gevorderde kanker & naasten

eQuiPe-studie: ervaringen van patiënten met gevorderde kanker & naasten

De eQuiPe-studie is een prospectieve longitudinale studie naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven zoals patiënten met gevorderde kanker en hun naasten dit ervaren. De resultaten van de studie dragen bij aan verdere verbetering van de palliatieve zorg voor patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Ruim 1000 patiënten en 855 naasten doen mee aan de eQuiPe-studie.

lees verder