Continue opleiding datamanagers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

Er zijn meer dan 230 types zeldzame kanker en deze worden allemaal geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Voor deze registratie is veel gespecialiseerde kennis vereist. Daarom is er sinds kort een team datamanagers van de NKR gespecialiseerd in de registratie van zeldzame tumoren. Doordat dit team veel zeldzame tumoren registreert en kennis hierover uitwisselt, kunnen diagnose, behandeling en uitkomsten steeds beter worden vastgelegd. De opleiding van deze datamanagers wordt verder verbeterd, met e-modules en casuïstiekdagen, voor een optimaal betrouwbare NKR. 

NKR

In de NKR worden voor zover mogelijk alle primaire kankerdiagnoses in Nederland geregistreerd (population-based). De NKR geeft het gehele zorgpad van een patiënt weer, inclusief behandelingen en terugkeer van ziekte, ook als diagnostiek en behandeling in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Ook van palliatief of niet behandelde patiënten worden gegevens vastgelegd. In alle ziekenhuizen zijn datamanagers kankerregistratie en zij zijn bijna altijd in dienst bij IKNL. De datamanagers registreren de gegevens over diagnose en behandeling uit de elektronische patiëntendossiers. 

E-modules gecombineerd met casuïstiekdagen

Datamanagers die starten bij IKNL worden in elke kankersoort waarvoor zij gaan registreren geschoold. Zij beginnen met het registreren van één tumortype en breiden dan langzaam uit. Voor veel tumortypes is jaarlijks een tweedaagse scholing voor datamanagers in opleiding. Voor steeds meer tumortypes kunnen nieuwe datamanagers zich scholen met e-modules over de registratie en alle kennis die daarbij nodig is. Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘topografie-dagen’ waar datamanagers jaarlijks per kankersoort verdiepende vragen bespreken. Op deze dagen is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandelingen. De uitleg hierover wordt meestal gegeven door artsen uit ziekenhuizen waar de datamanagers registreren. Alleen ervaren datamanagers die deze scholingen hebben gevolgd, registreren de zeldzame kankersoorten.  

Specialisatie zeldzame kanker

Bijna 25 datamanagers hebben gekozen voor de specialisatie zeldzame kanker. Zij zijn hiervoor waar nodig aanvullend geschoold, waarbij casuïstiekdagen een belangrijk deel van de opleiding vormen. Daarnaast kunnen zij binnenkort hun kennis up-to-date houden met e-modules voor verschillende vormen van zeldzame kanker, waaronder schildklierkankers, bot- en wekedelenkanker. De uitgebreide opleiding is cruciaal voor een optimaal betrouwbare kankerregistratie. 

Gerelateerd nieuws

Meer inzicht in darmkankerzorg met NKR online voor ziekenhuizen

Vanaf begin 2017 kunnen medisch specialisten, managers en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen in de beveiligde omgeving NKR Online geaggregeerde gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie van hun zorginstelling vergelijken met andere ziekenhuizen en regio’s. Voor darmkanker zijn veel gegevens inzichtelijk, zoals het aantal diagnoses en resecties van darmkanker per jaar per ziekenhuis, maar ook vergelijkende informatie over de behandeling van patiënten met darmkanker per stadium.

lees verder

Kanker in Europa: 3,9 miljoen incidenties en 1,9 miljoen sterfgevallen in 2018

In 2018 zijn er in Europa naar schatting 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker (inclusief melanomen, maar exclusief andere soorten huidkanker) en overlijden er 1,9 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker. Dat blijkt uit cijfers van het European Cancer Information System (ECIS), een informatiesysteem van de Europese Unie waaraan alle kankerregistraties in Europa meewerken. De meest voorkomende vormen zijn borstkanker (523.000), darmkanker (500.000), longkanker (470.000) en prostaatkanker (450.000). Bij elkaar opgeteld vertegenwoordigen deze vier kankersoorten de helft van de totale kankerincidentie in Europa. Longkanker is met 388.000 sterfgevallen in 2018 veruit de belangrijkste doodsoorzaak door kanker.

lees verder