Eenmalig registreren en meervoudig gebruik patiëntgegevens dankzij verslaglegging MDO in EPD

IKNL heeft in samenwerking met het UMC Utrecht en Amphia, hun EPD’s (ChipSoft, Epic) ingericht volgens een landelijke informatiestandaard voor borstkanker. Met het gebruik van deze standaard wordt een stap gezet in de kwaliteit van verslaglegging, elektronische uitwisseling en meervoudig gebruik van eenmalig vastgelegde patiëntgegevens (registratie aan de bron).

Het gebruik van een landelijke informatiestandaard voor MDO-verslaglegging in het EPD maakt deel uit van een pilot waaraan Amphia, het UMC Utrecht, het Radboud UMC, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het AMC deelnemen. Het UMC Utrecht en Amphia ziekenhuis hebben de implementatie van de informatiestandaard als eerste afgerond. IKNL faciliteerde de totstandkoming van de informatiestandaard voor borstkanker die is goedgekeurd door het NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland). 

Eenduidig en eenmalig vastleggen gegevens 
Ziekenhuizen werken in toenemende mate samen in oncologische netwerken en stemmen de patiëntenzorg af in multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Het inrichten van het EPD conform de informatiestandaard levert de volgende voordelen op: 

  • Eenduidige wijze van vastleggen van patiëntgegevens.

  • Gegevens zijn elektronisch uit te wisselen. Bijvoorbeeld essentiële gegevens van het pathologie- naar het MDO-verslag, zodat handmatig overnemen niet meer nodig is.

  • Koppeling met beslissingsondersteuningssystemen wordt mogelijk, zoals met Oncoguide, waardoor richtlijnaanbevelingen, uitkomsten van predictiemodellen en trial alerts automatisch voor het MDO beschikbaar zijn.

  • Gegevens zijn voor meerdere doeleinden bruikbaar, zoals voor registratie van gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), wetenschappelijk onderzoek & statistiek en bijvoorbeeld voor informatieoverdracht naar de huisarts.

Van de items vastgelegd in het MDO-verslag, is hergebruik van 30% mogelijk voor registraties, zoals in de NKR. Dit percentage zal in de toekomst verder toenemen door onder meer de koppeling met pathologie- en radiologiesystemen. 

Ontwikkeling informatiestandaard 
De informatiestandaard borstkanker is ontwikkeld op basis van de richtlijn en aangevuld met items waarvan artsen hebben aangegeven dat deze van belang zijn in het zorgproces. De ontwikkeling van deze standaard en de pilot maken deel uit van het innovatieprogramma OncolinQ. De betrokken ziekenhuizen en IKNL werken hieraan ook samen in het project Registratie aan de bron

Vervolg en meer informatie 
Wanneer bij alle ziekenhuizen de pilot is afgerond, komt informatie voor implementatie van het MDO-formulier ter beschikking. Hiermee kunnen ziekenhuizen dit formulier zelf invoeren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Lubbers, projectmanager IKNL.