Onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij long- of darmkanker

Onderzoekers van IKNL, Radboudumc (IQ healthcare) en Vumc (EMGO+ Institute for Health and Care Research)  werken samen aan een onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker. Het onderzoek vindt plaats binnen het programma ‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut Nederland.  

Binnen dit onderzoek wordt onder andere met behulp van analyses vanuit verschillende databronnen (DIS, CBS, GIP, Vektis, Sentimelc en PRADO) en interviews met experts op het gebied van palliatieve zorg aan patiënten met long- of darmkanker inzicht geboden in het zorggebruik in de laatste levensfase. Het doel is informatie over behandelintenties, behandelintensiteit, achtergrond en redenen van zorggebruik in de laatste levensfase te verwerken tot een ‘praktijkfoto’ van deze zorg.  

Deze praktijkfoto en eventuele aanwezige regionale of instellingsspecifieke verschillen zullen besproken worden met experts. Waar mogelijk en wenselijk zullen aangrijpingspunten voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met long- of darmkanker worden vastgesteld. De resultaten van dit onderzoek worden medio oktober verwacht.  

 

Gerelateerd nieuws

Zorggebruik hoog bij patiënt met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase

Patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in de laatste levensfase maken in Nederland veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg. Dit kan volgens Yvonne de Man (Radboudumc) en collega’s duiden op overmatig gebruik van zorg, in het bijzonder spoedeisende hulp, intensive care en aantal CT-scans. Het geven van chemotherapie of radiotherapie in de laatste levensmaand blijkt significant samen te hangen met een toename van intensieve zorg. Tegelijkertijd signaleren de onderzoekers dat het aantal palliatieve consultaties bij deze patiënten laag is. Ze adviseren patiënten duidelijker te informeren over de intensiteit van ziekenhuiszorg, ruimere inzet van palliatieve consulenten en meer aandacht te geven aan ‘advanced care planning’.

lees verder

Verbetersignalement ZIN: ga tijdig gesprek aan in laatste levensfase patiënt

Met het verbetersignalement 'Zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker' geeft Zorginstituut Nederland (ZIN) inzage in de resultaten van onderzoeken naar zorg voor patiënten die in de laatste fase van het leven verkeren. Om zorg te bieden die aansluit bij de behoeften in de laatste levensfase van de patiënt is het nodig om zijn of haar persoonlijke wensen en voorkeuren tijdig te verkennen, zo concludeert ZIN. Dat houdt in dat op het moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én gedurende het verdere ziektebeloop, zorgverleners de zorgbehoefte van de patiënt moeten achterhalen, zodat passende zorg gegeven wordt.  

lees verder