Toename CRS-HIPEC bij darmkankerpatiënten met peritoneale metastasen

Steeds meer patiënten met synchrone peritoneale metastasen afkomstig van dikkedarmkanker worden behandeld met een combinatie van cytoreductieve chirurgie (CRS) en hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC). Op dit moment krijgt bijna 10 procent van deze patiënten een dergelijke behandeling. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de mediane overleving naar 32,3 maanden, tegenover 12,6 maanden voor patiënten met palliatieve chemotherapie met / zonder chirurgie. Dat blijkt uit een studie van Lieke Razenberg (IKNL) in samenwerking met specialisten. 

Het ontbreekt momenteel aan population-based data over het percentage patiënten met dikkedarmkanker én synchrone peritoneale metastasen dat behandeld wordt met cytoreductieve chirurgie en hyperthermische intraperitoneale chemotherapie. In deze population-based studie worden de trends beschreven in het toepassen van CRS-HIPEC in Nederland, een van de eerste landen wereldwijd waar CRS en HIPEC werden geïntroduceerd.

Studiepopulatie
Alle patiënten (n = 4.623) die tussen 2005 en 2012 werden gediagnosticeerd met synchrone peritoneale metastasen vanuit dikkedarmkanker werden geëxtraheerd uit de databank van de Nederland Kankerregistratie (NKR). Uitgesloten werden patiënten met een primaire tumor van de appendix. Dit resulteerde in een studiepopulatie van 4.430 patiënten. Van de in totaal 4.430 patiënten met synchrone peritoneale metastasen ondergingen 297 patiënten (6,4%) een CRS-HIPEC behandeling. 

Het aandeel patiënten met dikkedarmkanker én peritoneale metastasen dat een CRS-HIPEC onderging nam significant toe in de tijd van 3,6% in 2005-2006 tot 9,7% in 2011-2012 (p <0,0001). De totale, mediane overleving van patiënten die een CRS-HIPEC kregen, was 32,3 maanden, terwijl de mediane overleving 12,6 maanden was voor patiënten met palliatieve chemotherapie met of zonder chirurgie, respectievelijk 6,1 maanden voor palliatieve chirurgie en 1,5 maand voor ‘best supportive care’. 

Toename CRS-HIPEC
Lieke Razenberg en collega’s concluderen dat het aantal patiënten dat gediagnosticeerd is met synchrone peritoneale metastasen vanuit dikkedarmkanker die behandeld zijn met CRS-HIPEC aanzienlijk is toegenomen sinds 2005. Momenteel wordt bijna 10 procent van alle patiënten met peritoneale metastasen behandeld met CRS-HIPEC. De mediane overleving in deze groep was 32,3 maanden.

  • L.G.E.M. Razenberg, Y.R.B.M. van Gestel, G.-J. Creemers, V.J. Verwaal, V.E.P.P. Lemmens, I.H.J.T. de Hingh: ‘Trends in cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the treatment of synchronous peritoneal carcinomatosis of colorectal origin in the Netherlands’.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl