Ondersteuning bij implementatie oncologische revalidatie van ouderen

Binnen de zorg voor kankerpatiënten komt steeds meer aandacht voor ouderen met kanker. Enige tijd geleden werd IKNL benaderd door een aantal verpleeghuizen met de vraag of IKNL ondersteuning kan bieden bij het vormgeven van geriatrische, oncologische revalidatie. Dit verzoek resulteerde in een project, waarin IKNL in samenwerking met vijf instellingen (Stichting Laurens, Stichting Sint Jacob, Evean (verpleeghuis Oostergauw), Stichting RSZK en Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland (GRMN) een oncologisch revalidatieprogramma voor ouderen opzet en implementeert.

Oudere patiënten hebben vaak meer moeite met herstel na kankerbehandeling. Door middel van een speciaal revalidatieprogramma in een verpleeghuis kunnen patiënten toch weer (sneller) naar huis. Maar ook werken aan herstel tussen twee medische behandelingen door behoort tot de mogelijkheden. 

Omzetten behandelmodules
Op dit moment worden een aantal behandelmodules, waaronder fysieke training en coaching & energieverdeling uit de richtlijn oncologische revalidatie, omgezet naar een specifieke module voor ouderen. Daarbij horen andere meetinstrumenten, maar ook extra aandacht voor comorbiditeit en frailty en aangepaste trainingsschema’s. Het project zal ook een zorgpad en een plan van aanpak voor de implementatie opleveren. IKNL onderzoekt tevens de mogelijkheden voor samenwerking met landelijke organisaties, zoals Vilans en Verenso voor de verdere verspreiding na afloop van dit project. 

In elke instelling is een ‘kennismakelaar’ (knowledge broker) aangewezen die een cruciale rol speelt bij de implementatie van de modules. Daarnaast wordt er voor medewerkers en het team dat verantwoordelijk is voor de implementatie een training gehouden om de kennis over ouderen met kanker te vergroten en de implementatie projectmatig en systematisch aan te pakken.

Gerelateerd nieuws

Oudere patiënten (70+) met kanker kunnen zelf G8-screening invullen

Oudere patiënten met kanker (70 jaar en ouder) zijn goed in staat om een zelfgerapporteerde G8-vragenlijst in te vullen voor het bepalen van hun kwetsbaarheid (frailty). De uitkomsten hiervan zijn vergelijkbaar met de oorspronkelijke G8 die door zorgprofessionals wordt afgenomen. Dit geldt echter niet voor zelfgerapporteerde screenings door geriatrische patiënten, zo blijkt uit onderzoek van geriater Inez van Walree (Diakonessenhuis Utrecht) en collega’s. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat een zelfgerapporteerde G8-screening door een oudere kankerpatiënt een goed alternatief kan zijn in de klinische praktijk. Het biedt ook mogelijkheden voor inzet van zelfgerapporteerde screenings in bijvoorbeeld klinische trials.

lees verder

Nieuw behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie

Er is een nieuw behandelprogramma beschikbaar voor oudere patiënten met kanker die na ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kunnen. Het behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie is toegespitst op kwetsbare oudere patiënten die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. Revalidatie volgens dit nieuwe programma is beschikbaar in Driebergen, Soest, Veldhoven, Bladel, Rotterdam, Zaandam, Haarlem en Zuid-Kennemerland. Aan een landelijke dekking van geriatrische oncologische revalidatie wordt gewerkt. 

lees verder