Oudere patiënten (70+) met kanker kunnen zelf G8-screening invullen

Oudere patiënten met kanker (70 jaar en ouder) zijn goed in staat om een zelfgerapporteerde G8-vragenlijst in te vullen voor het bepalen van hun kwetsbaarheid (frailty). De uitkomsten hiervan zijn vergelijkbaar met de oorspronkelijke G8 die door zorgprofessionals wordt afgenomen. Dit geldt echter niet voor zelfgerapporteerde screenings door geriatrische patiënten, zo blijkt uit onderzoek van geriater Inez van Walree (Diakonessenhuis Utrecht) en collega’s. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat een zelfgerapporteerde G8-screening door een oudere kankerpatiënt een goed alternatief kan zijn in de klinische praktijk. Het biedt ook mogelijkheden voor inzet van zelfgerapporteerde screenings in bijvoorbeeld klinische trials.

De G8-vragenlijst is een veelgebruikt hulpmiddel voor het screenen van patiënten met kanker op kwetsbaarheid (frailty) en speciaal ontworpen om afgenomen te worden door zorgverleners. Een versie van deze vragenlijst die door patiënten zelf kan worden ingevuld, zou een bredere inzet van deze screening mogelijk kunnen maken. In deze studie is een versie van de G8 ontwikkeld die door patiënten zelf kan worden ingevuld. Vervolgens zijn de uitkomsten van deze zelfgerapporteerde G8 vergeleken met de oorspronkelijke G8.

Opzet

Met behulp van communicatiespecialisten werd een zelfgerapporteerde versie van de G8 ontwikkeld en aangeboden aan patiënten van 70 jaar en ouder uit twee verschillende onderzoekspopulaties. Groep 1 bestond uit patiënten met kanker en groep 2 uit patiënten die een geriatrische polikliniek bezochten. De originele G8 werd voltooid door een oncologieverpleegkundige of klinisch onderzoeksassistent. De zelfgerapporteerde G8 werd door patiënten zelf voltooid. De deelnemers waren niet op de hoogte van de resultaten van de originele G8.

De onderzoekers berekenden de overeenkomsten tussen de zelfgerapporteerde en originele G8, zowel voor de afzonderlijke items als voor het afkappunt voor potentiële kwetsbaarheid (≤14). In totaal namen 161 patiënten deel aan het onderzoek, van wie 104 patiënten (65%) met kanker. Patiënten met kanker voltooiden vaker alle items (94%) dan geriatrische patiënten (72%). De overeenkomst voor mogelijke kwetsbaarheid was substantieel voor patiënten met kanker (Kappa 0,63) en beperkt voor geriatrische patiënten (Kappa 0,05).

Conclusies en aanbevelingen

Inez van Walree en collega’s concluderen dat voltooiing van de zelfgerapporteerde G8-vragenlijst door patiënten met kanker haalbaar is en in overeenstemming met de uitkomsten van de oorspronkelijke G8. Dit geldt niet voor geriatrische patiënten. De zelfgerapporteerde G8 kan daarom een ​​nuttig alternatief zijn in de klinische praktijk voor de originele G8 voor het screenen van de kwetsbaarheid van oudere patiënten met kanker. Zelfgerapporteerde screening kan daarnaast ook worden geïmplementeerd in klinische trials bij deze patiënten.

Het toevoegen van een kort en gemakkelijk instrument, zoals de zelfgerapporteerde G8, aan andere vragenlijsten kan daarnaast waardevolle basisgegevens en langetermijngegevens opleveren over de impact van oncologische behandelingen op de vitaliteit en kwetsbaarheid van patiënten. Dat zijn aspecten die momenteel meestal niet worden meegenomen in grote bestaande, klinische trials.