Nieuw behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie

Er is een nieuw behandelprogramma beschikbaar voor oudere patiënten met kanker die na ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kunnen. Het behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie is toegespitst op kwetsbare oudere patiënten die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. Revalidatie volgens dit nieuwe programma is beschikbaar in Driebergen, Soest, Veldhoven, Bladel, Rotterdam, Zaandam, Haarlem en Zuid-Kennemerland. Aan een landelijke dekking van geriatrische oncologische revalidatie wordt gewerkt. 

Geriatrische oncologische revalidatie valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde en is gericht op het verminderen van beperkingen van ouderen, zodat terugkeer naar de oorspronkelijke thuissituatie (thuis of verzorgingshuis) mogelijk is. 

Kwetsbare, oudere patiënten

Het aantal ouderen dat leeft met kanker of de gevolgen daarvan stijgt. Door vergrijzing, verbeterde behandelmethoden en langdurig en intensief behandelen neemt het aantal kwetsbare, oudere patiënten met of na kanker toe. Deze groep patiënten, ervaart vaak problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak en in het dagelijks functioneren, waardoor terugkeer naar huis meteen na ziekenhuisopname niet mogelijk is. 

Verwijzing

Oncologen, urologen of andere specialisten in het ziekenhuis kunnen verwijzen als een oudere, kwetsbare patiënt na ziekenhuisopname niet naar huis kan. Als een patiënt al thuis is en problemen zich opstapelen, kan de huisarts verwijzen naar het behandelprogramma. 

De verpleeghuizen Laurens in Rotterdam, Evean Oostergouw in Zaandam, Stichting Sint Jacob in Zuid-Kennemerland en Haarlem, RSZK in Veldhoven en Bladel en geriatrisch revalidatiecentrum GRMN in Soest en Driebergen hebben het behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie geïmplementeerd of zijn hiermee bezig. 

Behandelprogramma

Het multidisciplinaire behandelprogramma omvat fysieke training, psychosociale en spirituele begeleiding, coaching en begeleiding in energieverdeling en voeding. 

Het behandelprogramma Geriatrisch oncologische revalidatie geeft handvatten bij de complexiteit van de hersteldoelen, wensen en mogelijkheden van de kwetsbare patiënt. De meerwaarde is dat deze patiënten zowel voor, tijdens als na behandeling bij kanker multidisciplinair begeleid worden.’ 
Samantha Nugteren, fysiotherapeut verpleeghuizen Laurens

Het zorgaanbod van medisch specialistische revalidatiezorg bij oncologie is voor deze kwetsbare groep te belastend, waardoor deze revalidatie niet mogelijk is. Onlangs zijn richtlijnmodules voor revalidatie voor kwetsbare (veelal oudere) patiënten met kanker verschenen op www.oncoline.nl. Deze richtlijnmodules adviseren onder meer dat kwetsbare (veelal oudere) patiënten, die onvoldoende in staat zijn om tijdens of na de oncologische behandeling thuis te functioneren, de mogelijkheid hebben om, aansluitend aan ziekenhuisopname, intramuraal te revalideren in een zorginstelling voor Geriatrische Revalidatie Zorg.

Een werkgroep van knowledge brokers, bestaande uit een multidisciplinaire afvaardiging uit de projectorganisaties en IKNL hebben het behandelprogramma opgesteld. Zij hebben dit programma ontwikkeld samen met IKNL en met instemming van Verenso, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde.

Handleiding voor implementatie

Naast het behandelprogramma is ook een handleiding voor implementatie van geriatrische oncologische revalidatie geschreven door de werkgroep van knowledgebrokers (een multidisciplinaire afvaardiging uit de projectorganisaties en IKNL). Bekijk ook het behandelprogramma en handleiding voor implementatie.

Bijeenkomst over implementatie behandelprogramma

Voor zorginstellingen die willen starten met geriatrische oncologische revalidatie of hun programma willen verbeteren, is op 11 februari 2019 een bijeenkomst over implementatie van het behandelprogramma. U krijgt informatie over het behandelprogramma en de richtlijnmodules Kwetsbare (veelal oudere) patiënten met kanker en een aantal organisaties delen hun ervaringen met het implementeren van geriatrische oncologische revalidatie. Verder wordt ingegaan op hoe u het behandelprogramma in uw eigen organisatie kunt implementeren. 

Meer informatie

Heeft u vragen over geriatrische oncologische revalidatie of het behandelprogramma dan kunt u ook contact opnemen met Saskia Lunter, projectmedewerker.

Gerelateerd nieuws

Realisatie behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie

Vijf zorginstellingen leggen op dit moment samen met IKNL de laatste hand aan de realisering van een behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie. Het gaat om Stichting Laurens (Rotterdam), Stichting Sint Jacob (Haarlem en omgeving), Verpleeghuis Evean in Oostergauw, Stichting RSZK in de Brabantse Kempen en het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland. Via de beroepsverenigingen worden thans professionals benaderd om te reageren op het concept. Deze reacties worden meegenomen bij het verder aanscherpen van het behandelprogramma.  

lees verder